เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2022

ละมุด

Manillkara zapota (L. P.) Royen
Sapodilla
SAPOTACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงถึง 8 เมตร ใบเดี่ยวรูปรี ปลายใบแหลม ดอกสีขาวครีม ผลรูปกลมรี ผิวสีน้ำตาล ผลสุกมีรสหวาน ช่วงเวลาออกดอก กุมภาพันธ์ – มีนาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รับประทานผลเป็นอาหาร
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: