เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ส้านหิ่ง

Dillenia parviflora Griff.
ส้านหิน
DILLENIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร ผลัดใบ ลำต้นค่อนข้างตรง ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับหรือแกมขอบขนาน ปลายใบมนหรือเป็นติ่งทู่ๆ โคนใบสอบ เนื้อใบหนา หลังใบมีขนสาก ท้องใบมีขนสีเทานุ่มหรือสากๆ เส้นแขนงใบขนานกันมี 25-35 คู่ ปลายเส้นแขนงจะยื่นพ้นขอบใบทำให้ขอบใบเป็นหยักคล้ายหนามก้านใบยาวประมาณ 3-6 ซม. ดอก สีเหลือง ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 2-7 ออกตามกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 5 กลีบ บอบบางและหลุดง่าย ปลายกลีบมนกว้าง ประมาณ 5 กลีบ บอบบางและหลุดง่าย ปลายกลีบมนกว้าง แล้วสอบเรียวหาทางโคนใบ เกสรผู้มีมาก เป็น 2 วง หลอดท่อเกสรเมียโค้งก้านดอกยาว 3-5 ซม. โคนก้านมีการหุ้ม ผล อุ้มน้ำ โต ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.8 ซม. ผลแก่สีส้ม
พบขึ้นตามป่าผลัดใบผสม และตามเขาหินปูน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 200-500 เมตร
เนื้อไม้ใช้ทำกระดาน พ้น ฝา เครื่องบนและเครื่องตกแต่บ้าน ผลเป็นอาหารสัตว์ป่า
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1873 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: