เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สุพรรณิการ์

Cochlospermum religiosum Alston
ฝ้ายคำ
BIXACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งก้านคอคด ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้าขอบเป็นคลื่น ใบแก่ร่วงเปลี่ยนเป็นสีออกแดง ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานวัดผ่าศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรผู้สีเหลืองโค้งขนาดไม่เท่ากัน มีจำนวนมาก ผล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 3-5 พู เมล็ดสีน้ำตาล รูปถั่ว มีปุยคล้ายปุยฝ้ายหุ้ม
ถิ่นกำเนิดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ขึ้นได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย ดอกบานประมาณเดือนมีนาคม
ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป โดยเฉพาะในที่อากาศเย็น แดดดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2409 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: