เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

เสี้ยวดอกขาว

Bauhinia variegata L.
เปียงพะโก โพะเพ่
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ กว้างถึงค่อนข้างกลมลักษณะเป็น 2 พู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-18 ซม. ปลายเว้าลึก โคนเว้ารูปหัวใจ เส้นใบออกจากโคนใบ ดอก สีขาวกลีบตั้งมีเส้นริ้วในสีเหลืองแดงชัดเจน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่งจำนวนดอกน้อย กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 ซม. ยาว 20-30 ซม. ฝัก แก่แตกได้มี 10-25เมตร
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ ทั่วไปออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เป็นไม้ปลูกประดับสองข้างทางได้ดี เปลือกมีสารฝาด tannin ใช้ย้อมแห อวนให้คงทน ใบอ่อนและฝักอ่อนเป็นอาหารได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

69409 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia variegata L. FABACEAE
2 Bauhinia variegata L. FABACEAE
3 Bauhinia variegata L. FABACEAE
4 Bauhinia variegata L. FABACEAE
5 Bauhinia variegata L. FABACEAE
6 Bauhinia variegata L. FABACEAE
7 Bauhinia variegata L. FABACEAE
8 Bauhinia variegata L. FABACEAE
9 Bauhinia variegata L. FABACEAE
10 Bauhinia variegata L. FABACEAE
11 Bauhinia variegata L. FABACEAE
12 Bauhinia variegata L. FABACEAE
13 Bauhinia variegata L. FABACEAE
14 Bauhinia variegata L. FABACEAE
15 Bauhinia variegata L. FABACEAE
16 Bauhinia variegata L. FABACEAE
17 Bauhinia variegata L. FABACEAE
18 Bauhinia variegata L. FABACEAE
19 Bauhinia variegata L. FABACEAE
20 Bauhinia variegata L. FABACEAE
21 Bauhinia variegata L. FABACEAE
22 Bauhinia variegata L. FABACEAE
23 Bauhinia variegata L. FABACEAE
24 Bauhinia variegata L. FABACEAE
25 Bauhinia variegata L. FABACEAE
26 Bauhinia variegata L. FABACEAE
27 Bauhinia variegata L. FABACEAE
28 Bauhinia variegata L. FABACEAE
29 Bauhinia variegata L. FABACEAE
30 Bauhinia variegata L. FABACEAE
31 Bauhinia variegata L. FABACEAE
32 Bauhinia variegata L. FABACEAE
33 Bauhinia variegata L. FABACEAE
34 Bauhinia variegata L. FABACEAE
35 Bauhinia variegata L. FABACEAE
36 Bauhinia variegata L. FABACEAE
37 Bauhinia variegata L. FABACEAE
38 Bauhinia variegata L. FABACEAE
39 Bauhinia variegata L. FABACEAE
40 Bauhinia variegata L. FABACEAE
41 Bauhinia variegata L. FABACEAE
42 Bauhinia variegata L. FABACEAE
43 Bauhinia variegata L. FABACEAE
44 Bauhinia variegata L. FABACEAE
45 Bauhinia variegata L. FABACEAE
46 Bauhinia variegata L. FABACEAE
47 Bauhinia variegata L. FABACEAE
48 Bauhinia variegata L. FABACEAE
49 Bauhinia variegata L. FABACEAE
50 Bauhinia variegata L. FABACEAE
51 Bauhinia variegata L. FABACEAE
52 Bauhinia variegata L. FABACEAE
53 Bauhinia variegata L. FABACEAE
54 Bauhinia variegata L. FABACEAE
55 Bauhinia variegata L. FABACEAE
56 Bauhinia variegata L. FABACEAE
57 Bauhinia variegata L. FABACEAE
58 Bauhinia variegata L. FABACEAE
59 Bauhinia variegata L. FABACEAE
60 Bauhinia variegata L. FABACEAE
61 Bauhinia variegata L. FABACEAE
62 Bauhinia variegata L. FABACEAE
63 Bauhinia variegata L. FABACEAE
64 Bauhinia variegata L. FABACEAE
65 Bauhinia variegata L. FABACEAE
66 Bauhinia variegata L. FABACEAE
67 Bauhinia variegata L. FABACEAE
68 Bauhinia variegata L. FABACEAE
69 Bauhinia variegata L. FABACEAE
70 Bauhinia variegata L. FABACEAE
71 Bauhinia variegata L. FABACEAE
72 Bauhinia variegata L. FABACEAE
73 Bauhinia variegata L. FABACEAE
74 Bauhinia variegata L. FABACEAE
75 Bauhinia variegata L. FABACEAE
76 Bauhinia variegata L. FABACEAE
77 Bauhinia variegata L. FABACEAE
78 Bauhinia variegata L. FABACEAE
79 Bauhinia variegata L. FABACEAE
80 Bauhinia variegata L. FABACEAE
81 Bauhinia variegata L. FABACEAE
82 Bauhinia variegata L. FABACEAE
83 Bauhinia variegata L. FABACEAE
84 Bauhinia variegata L. FABACEAE
85 Bauhinia variegata L. FABACEAE
86 Bauhinia variegata L. FABACEAE
87 Bauhinia variegata L. FABACEAE
88 Bauhinia variegata L. FABACEAE
89 Bauhinia variegata L. FABACEAE
90 Bauhinia variegata L. FABACEAE
91 Bauhinia variegata L. FABACEAE
92 Bauhinia variegata L. FABACEAE
93 Bauhinia variegata L. FABACEAE
94 Bauhinia variegata L. FABACEAE
95 Bauhinia variegata L. FABACEAE
96 Bauhinia variegata L. FABACEAE
97 Bauhinia variegata L. FABACEAE
98 Bauhinia variegata L. FABACEAE
99 Bauhinia variegata L. FABACEAE
100 Bauhinia variegata L. FABACEAE
101 Bauhinia variegata L. FABACEAE
102 Bauhinia variegata L. FABACEAE
103 Bauhinia variegata L. FABACEAE
104 Bauhinia variegata L. FABACEAE
105 Bauhinia variegata L. FABACEAE
106 Bauhinia variegata L. FABACEAE
107 Bauhinia variegata L. FABACEAE
108 Bauhinia variegata L. FABACEAE
109 Bauhinia variegata L. FABACEAE
110 Bauhinia variegata L. FABACEAE
111 Bauhinia variegata L. FABACEAE
112 Bauhinia variegata L. FABACEAE
113 Bauhinia variegata L. FABACEAE
114 Bauhinia variegata L. FABACEAE
115 Bauhinia variegata L. FABACEAE
116 Bauhinia variegata L. FABACEAE
117 Bauhinia variegata L. FABACEAE
118 Bauhinia variegata L. FABACEAE
119 Bauhinia variegata L. FABACEAE
120 Bauhinia variegata L. FABACEAE
121 Bauhinia variegata L. FABACEAE
122 Bauhinia variegata L. FABACEAE
123 Bauhinia variegata L. FABACEAE
124 Bauhinia variegata L. FABACEAE
125 Bauhinia variegata L. FABACEAE
126 Bauhinia variegata L. FABACEAE
127 Bauhinia variegata L. FABACEAE
128 Bauhinia variegata L. FABACEAE
129 Bauhinia variegata L. FABACEAE
130 Bauhinia variegata L. FABACEAE
131 Bauhinia variegata L. FABACEAE
132 Bauhinia variegata L. FABACEAE
133 Bauhinia variegata L. FABACEAE
134 Bauhinia variegata L. FABACEAE
135 Bauhinia variegata L. FABACEAE
136 Bauhinia variegata L. FABACEAE
137 Bauhinia variegata L. FABACEAE
138 Bauhinia variegata L. FABACEAE
139 Bauhinia variegata L. FABACEAE
140 Bauhinia variegata L. FABACEAE
141 Bauhinia variegata L. FABACEAE
142 Bauhinia variegata L. FABACEAE
143 Bauhinia variegata L. FABACEAE
144 Bauhinia variegata L. FABACEAE
145 Bauhinia variegata L. FABACEAE
146 Bauhinia variegata L. FABACEAE
147 Bauhinia variegata L. FABACEAE
148 Bauhinia variegata L. FABACEAE
149 Bauhinia variegata L. FABACEAE
150 Bauhinia variegata L. FABACEAE
151 Bauhinia variegata L. FABACEAE
152 Bauhinia variegata L. FABACEAE
153 Bauhinia variegata L. FABACEAE
154 Bauhinia variegata L. FABACEAE
155 Bauhinia variegata L. FABACEAE
156 Bauhinia variegata L. FABACEAE
157 Bauhinia variegata L. FABACEAE
158 Bauhinia variegata L. FABACEAE
159 Bauhinia variegata L. FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: