เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jun 2011

กัลปพฤกษ์เปลือกขม

Cassia agnes Brenan
ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์ป่า เปลือกขม ขี้เหล็ก ลักเคยลักเกลือ กัลปพฤกษ์
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น ขนาดกลาง สูงประมาณ 10 เมตร กิ่งอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม โคนต้นมีรยางค์คล้ายหนามทั่วไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 6-7 คู่ รูปรี ปลายใบกลม มักมีติ่งแหลม โคนใบมนกลม ผิวใบมีขนนุ่มปกคลุมทั้งสองด้าน ขนาดกว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 3.5-5.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ขนาดยาว 6-9 ซม. ดอกย่อยสีชมพูเข้ม ด้านนอกมีขนนุ่มปกคลุม เกสรผู้ 10 อัน สีเหลือง มีต่อมบวม แบ่งเป็น 3 ชุด ขนาดเล็กสั้น 3 อัน ลดรูป 3 อัน ยาวประมาณ 2.5 ซม. และอีก 4 อัน ยาวประมาณ 1-1.5 ซม. ผลเป็นฝักสีดำ รูปทรงกระบอก เมล็ดมีจำนวนมาก
พบตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จนถึงลาวและตอนเหนือของเวียดนาม ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าประเภทกึ่งผลัดใบ ออกดอกติดผลระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้สีแดงแกมเหลือง แข็งแรงทนทาน ใช้ทำเสาล้อเกวียน คันไถ ฯลฯ รากฝนทาแก้กลาง ใช้ต้มเป็นยาระบาย และเป็นยาขับพยาธิ ฝัก เนื้อในฝักรสหวาน เป็นยาระบาย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: