เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขนุนดิน

Balanophora fungosa J.R.&G.Forst .
กกหมากพาสี กากหมากตาฤาษี เห็ดหิน ดอกกฤษณารากไม้ บัวผุด ว่านดอกดิน
BALANOPHORACEAE
เป็นพืชเบียน เกาะอาศัยแย่งอาหารจากรากพืชชนิดอื่น ลำต้นอยู่รวมกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขรุขระใต้ดิน จนถึงขนาด 3-5 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็ก เรียงเวียนสลับ มีประมาณ 10-20 ใบ ดอกสีแดงอมน้ำตาลออกเป็นช่อ เพศผู้และเพศเมียอยู่แยกต้นกันช่อแก่จะส่งก้านขึ้นเหนือผิวดิน เป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุก กลุ่หนึ่งอาจมีมากกว่า 10 ดอก มีกลิ่นหอมเอียน ช่อดอกเพศผู้รูปไข่แกมรี กว้าง 2-6 ซม. ยาว 4-15 ซม. ก้านดอกยาว 7-10 มม. กาบรองดอกรูปเหลี่ยมหรือมน ยาว 5 มม. ดอกมีจำนวนมาก กลีบดอกจำนวน 4-5 กลีบ สีเหลืองอมเขียวอ่อน มีขนาดเล็กมาก เกสรผู้ 4-5 อัน เชื่อมติดกันเป็นก้อนแบนแคบๆ ยาว 2.5-5.0 มม. ตุ่มเกสรรูปเกือกม้า ช่อดอกเพศเมีย สีน้ำตาลอมแดง รูปค่อนข้างกลมหรือรี ขนาด 2-10 ซม. ดอกเล็กละเอียดจำนวนมากอยู่ชิดกันแน่น
พบตั้งแต่จีนตอนใต้ อินโดจีน มาเลเซีย และทวีปออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ ตามป่าดิบชื้นทั่วๆ ไป ที่ความสูง 500-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
ยังไม่มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1073746869 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: