เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สกุณี

Terminalia calamansanai Rolfe
สัตคุณี ขี้มอด ตาโหลน ตีนนก แฮ้น แหนแดง ประคำขี้ควาย เปียแคร้
COMBRETACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สุง 8-20 เมตร ผลัดใบ กิ่งก้านแผ่ ที่โคนต้นมักมีพูพอนขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับกันแน่นใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับแคบๆ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 9-18 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนมักเป็นเงามัน ก้านใบเรียว ยาว 1-4 ซม. มักมีต่อมหนึ่งคู่ อยู่บริเวณกึ่งกลางก้านใบ ดอกสีขาวแกมเหลือง ออกเป็นแกนช่อตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 8-16 ซม. ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 มม. มีกลิ่นหอมเอียน กลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย ยาว 1-2 มม. ปลายแยกเป็นกลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 1 มม. ด้านนอกมีขน ด้านในมีเกสรผู้จำนวนมารก ผลเป็นรูปสามเหลี่ยม แก่ไม่แตก มีปีก 2 ปีก มีขนคลุมสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม.
พบทั่วไปในเอเชียตะว้นออกเฉียงใต้ จนถึงฟิลิปปินส์และนิวกินี ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณในระดับต่ำที่ความสูงไม่เกิน 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ติดผลเดือนธันวาคม-เมษายน ทิ้งใบช่วงสั้นๆ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
เนื้อไม้ไม่ทนทาน แต่สามารถใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และใช้ในการก่อสร้างภายในตัวอาคารได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

1428 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: