เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หวานทะนอย

Psilotum complanatum Sw.
สะย้า
PSILOTACEAE
เป็นพืชชั้นต่ำ ที่ยังคงลักษณะโบราณ คือไม่มีรากและใบที่แท้จริง ลำต้นอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลมีขนเล็กๆ ปกคลุม แตกกิ่งจาก 1 กิ่งเป็น 2 กิ่ง หลายๆ ครั้ง สูงโปร่งประมาณ 20-50 ซม. กิ่งเป็นเหลี่ยม 5-6 เหลี่ยม มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 2-3 มม. ผิวต้นมีติ่งหรือเกล็ดเล็กๆ เจริญออกมาตำแหน่งละเกล็ดหมุนเวียนไปรอบต้นคล้ายใบเทียม อับสปอร์อยู่บนลำต้น มีลักษณะเป็นพูเล็กๆ 3 แฉก เกือบกลม ขนาดกว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2-2.5 มม. สีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
เป็นพืชที่ค่อนข้างหายากและพบได้น้อยในธรรมชาติ ขึ้นเป็นกอเล็กๆ ตามซอกหิน คาคบไม้ หรือตามพื้นดิน ที่มีใบไม้ผุทับถมไม่หนานักในป่าดิบที่ความสูง 300-1,200 ม. จากระดับน้ำทะเล
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีค่าควรแก่การศึกษาทางวิวัฒนาการ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

9943 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Psilotum complanatum Sw. Wai thanoi PSILOTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: