เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กวาวเครือขาว

Butea superba Roxb.
กาวเครือ กว๋าวเครือ จานเครือ กวาวเครือขาว ทองเครือ ตานจอมทอง กวาว กวาวหัว
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
เป็นไม้เถา ขึ้นยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่ มีหัวใต้ดินเป็นก้อนใหญ่สีขาว ยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบ ก้านหนึ่งมี 3 ใบย่อย ดอก เป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ สีแสด รูปดอกถั่ว ขนาดยาว 4-7 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบตั้งแผ่กว้าง กลีบข้างแคบ กลีบกระทงโค้งแหลม ยาวเป็น 4-5 เท่าของกลีบรองดอก ผล เป็นฝักแบนเห็นก้านชัดเจน
จากอินเดียถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตก เป็นไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ดีตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้ง ที่ระดับความสูง 100-300 เมตร
ชาวบ้านเชื่อวาหัวกวาวมีฮอร์โมนบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง แต่ถ้ารับประทานมากจะเป็นพิษ ทำให้เลือดลมไม่ปกติ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

2148 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: