การนำทาง: หน้าแรก/กระทู้


กระทู้: ชื่อไทยอะไรดี

 
ชื่อกระทู้: ชื่อไทยอะไรดี
Dendrobium aciculare ก็ยังไม่มีชื่อ
จากคุณ: สันติ IP xxx.xxx42.250  วันที่โพส: 11/10/2006
ความเห็นที่: 1
ภาพที่เล็กกว่า

จากคุณ:  สันติ IP xxx.xxx42.250 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 2
อีกภาพหนึ่ง

จากคุณ:  สันติ IP xxx.xxx42.250 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 3
Dendrobium aciculare Lindl. (1840) Etymology (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546; ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; Stearn, 1992; Harris & Harris, 1994) Dendrobium Sw. (1799) nom. con. เนื่องจากเป็นสกุลที่แพร่หลายและมีชื่อเรียกใช้อยู่จึงใช้ตามเดดิม เพียงแต่เพิ่มตามระบบชื่อกล้วยไม้มาตรฐาน Dendrobium = Subfamily + genus = เอื้องหวาย

จากคุณ:  Paphmania : The Linguist IP xxx.xxx187.47 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 4
acicularis, -ris, -re (Latin) = narrow, stiff, point, like a needle. =แคบ, แข็ง , แหลม คล้ายเข็ม

จากคุณ:  Paphmania : The Linguist IP xxx.xxx187.47 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 5
Analysis Acicularis น่าจะหมายถึงลักษณะของลำลูกกล้วย (Pseudobulb) ที่มีลักษณะ เรียวเล็กคล้ายเข็ม จึงเสนอชื่อว่า Dendrobium aciculare = เอื้องหวายลำเข็ม ซึ่งสอดคล้องกับชื่อ specific epitet เหมาะแก่การอ้างอิงต่อไป

จากคุณ:  Paphmania : The Linguist IP xxx.xxx187.47 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 6
ทั้งนี้การเสนอแนวคิดนี้เป็นไปเพื่อที่จะพยายามหา ชื่อกล้วยไม้มาตรฐาน (Standardized Thai Names) ซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะวงการ (Technical Terms) แยกส่วนจากการใช้ภาษาของสามัญชนทั่วไป เนื่องด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่ยังไม่ตาย จึงไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะกำหนดคำใดเป็นมาตรฐาน ยกเว้นเป็นศัพท์เฉพาะวงการเท่านั้น เนื่องจากภาษาและคำย่อมมีการวิวัฒนาการตามสังคมภาษานั้นไม่มีหยุดนิ่ง เริ่มจากการสร้างคำใหม่ เริ่มมีการใช้ในวงแคบเป็น แสลง มีการใช้เป็นวงกว้าง เป็นคำสามัญ มีการเปลี่ยนแปลงความ หรือเปลี่ยนแปลงเสียง เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม มีการลดความนิยมในการใช้ มีการสูญหานและเป้นคำตาย เป็นคำล้าสมัยที่ไม่มีใครใช้อีก นี่คือธรรมชาติของภาษาที่คุณไม่มีสิทธิละเมิด (ปันเขื่อนขัติย์, เรื่องเดช.,1998; วโรตม์สิกข์ดิตถ์ม อุดม, 1994; ปาณะกุล, ธัญญรัตน์.,1992; Radford et al.,1999)

จากคุณ:  Paphmania : The Linguist IP xxx.xxx187.47 วันที่โพส: 11/10/2006
 

ความเห็นที่: 7
เห็นด้วยกับชื่อ เอื่องหวายลำเข็ม ลักษณะเหมาะกับชื่อครับ

จากคุณ:  Plek IP xxx.xxx.231.4 วันที่โพส: 11/13/2006
 

ความเห็นที่: 8
เสนอชื่อเป็น เอื้องหวายเข็ม เพราะว่ากลุ่มเอื้องหวาย ก็ดูที่ส่วนของลำต้นอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีลำ จึงเห็นควรเป็นชื่อ เอื้องหวายเข็ม (acicula) สั้นจำง่าย

จากคุณ:  กล้วยไม้ดิน IP xxx.xxx.136.8 วันที่โพส: 11/26/2006
 

ความเห็นที่: 9
ใครมองเเห็นเหมือน เล็บที่ใส่ฟ้อนทางเหนือไหม

จากคุณ:  นิ๊งหน่อง IP xxx.xxx42.250 วันที่โพส: 12/4/2006
 

ความเห็นที่: 10
ดอกสีนวลปรางแดงแก้มเลื่อ มีเส้นเลือดฝอยบางๆ จึงชื่อว่า "เข็มแก้มเลื่อ"

จากคุณ:  กมด IP xxx.xxx155.83 วันที่โพส: 12/4/2006
 

ความเห็นที่: 11
ถ้าเอื้องหวายเข็มจะไม่เข้าใจว่าส่วนไหนที่เรียวเป็นเข็มนะครับคุณ กล้วยไม้ดิน แต่ถ้าใช้เอื้องหวายลำเข็ม ก็จะฟุ่มเฟือยคำไปนิดนะครับคุณ Paphmania เพราะมีทั้ง "เอื้อง" และมีทั้ง "หลาย" ถ้าเป็น "หวายลำเข็ม" หรือ "เอื้องลำเข็ม" ชื่อใดชื่อหนึ่งหละครับ .. จะดีกว่าไหมครับ

จากคุณ:  ฝนแรก IP xxx.xxx64.158 วันที่โพส: 1/20/2007
 

ความเห็นที่: 12
D. aciculare มาจากภาษาละติน 2 คำ คือ acicula = a small pin for a headdress กับคำว่า aris = adjective suffix for nouns: of or pertaining to เมื่อรวมกันแปลว่าคล้ายปิ่นปักผม หรือเข็มที่เป็นเครื่องประดับบนศีรษะ หรือเกี่ยวกับปิ่นปักผม หรือเข็ม ดังนั้นน่าจะหมายถึงลำลูกกล้วยที่เหมือนรูเข็ม หรือส่วนโคนของปิ่นปักผมที่มีลักษณะป่อง และปลายเรียวแหลมเหมือนเข็ม ตามลักณะต้นและใบที่เรียวแหลมของกล้วยไม้ชนิดนี้ ดังนั้นชื่อไทยสำหรับผมคิดว่า น่าจะเป็น หวายลำปิ่น หรือเอื้องลำปิ่น

จากคุณ:  แมคไกเวอร์ IP xxx.xxx73.105 วันที่โพส: 11/27/2007
 

ความเห็นที่: 13
น่าเล่นมาก บาคาร่าออนไลน์ / คาสิโนออนไลน์

จากคุณ:  บาคาร่าออนไลน์ IP xxx.xxx.12.28 วันที่โพส: 5/29/2013
 


ระเบียบการใช้กระทู้

1. กรุณาใช้วาจาที่สุภาพนะครับ
2. ไม่ตั้งกระทู้หรือเรื่องราวที่พาดพิงในทางเสื่อมเสียถึงสถาบันหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ก่อให้เกิดความเสียหาย (เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิลบกระทู้ที่มีการพาดพิงทันที เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐)
3. หากมีคำถามถามเข้ามายังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทางองค์การจะเป็นผู้ตอบคำถามให้ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามบางคำถามนะครับ
4. ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลลงใน webboard สามารถลงกระทู้ในประเภทต่างๆ ตามที่ได้จัดทำไว้ หากผู้ใดลงกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตรงกับ webboard เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิย้ายกระทู้ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ webboard ที่ได้จัดทำไว้


ความคิดเห็น*

รูปภาพ

*รองรับ jpg,jpeg,bmp,gif,png เท่านั้น ขนาด file ไม่เกิน 100 Mb.

วิธีการทำรูปเพื่อโพสลงกระดานกระทู้

วิธีการทำ Link ในกระดานกระทู้

จากคุณ*

อีเมล์*