การนำทาง: หน้าแรก/กระทู้


กระทู้: ข้อมูลพรรณไม้ ศร.ขก.

 
ชื่อกระทู้: ข้อมูลพรรณไม้ ศร.ขก.
ภาพและข้อมูล โดย ดร.มณฑล นอแสงศรี
จากคุณ: ศร.ขก IP xxx.xxx154.79  วันที่โพส: 1/24/2008
ความเห็นที่: 1
หญ้าขจรจบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Pennisetum polystachyon (L.)Schult. หญ้ารายปีเดียว สูง 1-2.5 เมตร ช่อดอกสีม่วงและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อแก่ การกระจายพันธุ์ พบในเขตร้อน นิเวศวิทยา พบในบริเวณที่โล่งเชิงเขาทั่วไป

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 2
หญ้าขจรจบ

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 3
แขมดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum spontaneum L. หญ้าหลายปี มีไหลทอดยาวเนื้อแข็ง ลำต้นแตกแขนงที่ข้อตั้ง สูง 1.5-3 เมตร ใบ เรียว รูปขอบขนาน เส้นใบหนาสีขาวชัดเจน ช่อดอก แบบช่อกระจะ สีขาวหรือสีเทา การกระจายพันธุ์ เอเชียตะวันออก อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิเวศวิทยา พบกระจายเป็นกลุ่มในพื้นที่ชุ่มน้ำ คลอง ออกดอกเดือน กันยายน-พฤศจิกายน

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 4
แขมดอกขาว

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 5
แขมดอกขาว

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 6
หญ้าเนเปีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Pennisetum purpureum Schumach. หญ้าอายุหลายปี ต้นสูง 3-5 เมตร ช่อดอกสีเหลืองอ่อน เป็นหญ้าที่โตเร็วหากตัดก่อนที่จะโตเต็มที่จะเป็นอาหารสัตว์ที่ดีมาก เมื่อแก่ลำต้นจะแข็ง ขอบใบจะคม กระจายพันธุ์ เป็นหญ้าพื้นเมืองของทวีปอัฟริกา นิเวศวิทยา หญ้านำเข้า เป็นหญ้าอาหารสัตวื และกระจายในที่ลุ่มริมน้ำ

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 7
หญ้าเนเปีย

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 8
หญ้ารังนก ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloris barbata Sw. หญ้าปีเดียว เป้นกอสูง 40-60 ซม. ช่อดอก แบบกระจะ คล้ายนิ้วมือ 8-15 ช่อ สีชมพูหรือสีม่วง การกระจายพันธุ์ เขตร้อน นิเวศวิทยา พบกระจายเป็นกลุ่มในที่โล่งทั่วไป ออกดอก เดือนสิงหาคม-ตุลาคม

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 9
หญ้ารังนก

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 10
อ้อเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Phragmites australis(Cav.)Trin.ex Steud. หญ้าหลงฤดู ลำต้นสูง 2-5 เมตร ช่อดอกสีเขียวอ่อนและ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อแก่ลำกลมกลวงผิวเกลี้ยงเป็นเหง้าแข็ง การกระจายพันธุ์ อินเดีย พม่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย นิเวศวิทยา พบในที่ลุ่มริมน้ำ

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 11
อ้อเล็ก

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 12
ปง ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum arundinaceum Retz. หญ้าอายุหลายปี เป็นกอขนาดใหญ่ สูงถึง 6 เมตร ใบรูปขอบขนาดแข็ง ช่อดอกแบบช่อกระจะกว้างทรงรี สีชมพูแกมขาวหรือเทา การกระจายพันธุ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บิวกินี นิเวศวิทยา พบกระจายในที่โล่งเชิงเขา หรือชายป่าเต็งรัง ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 13
ปง

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 1/24/2008
 

ความเห็นที่: 14
ช้องนาง Thunbergia erecta (Benth.) T Anderson (Bush cloekuire) วงศ์ ACANTHACEAE ไม้พุ่มสูงประมาณ 2 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรีหรือขอบขนาน ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ขอบเป็นคลื่นปลายใบแหลม ดอก ออกที่ซอกใบ รูปแตร ปลายกลีบแผ่ออก 5 กลีบ สีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-9 ซม.โคนกลีบเชื่อมด้านในมีสีเหลือง การกระจายพันธุ์ พบในป่าเขตร้อน และเขตแอฟริกาตะวันตก ประโยชน์ เป็นไม้ดอกไม้ประดับ สถานที่ แปลงไม้เลื้อย ศูนย์ฯขอนแก่น

จากคุณ:  สุภลักษณ์ IP xxx.xxx154.79 วันที่โพส: 2/15/2008
 


ระเบียบการใช้กระทู้

1. กรุณาใช้วาจาที่สุภาพนะครับ
2. ไม่ตั้งกระทู้หรือเรื่องราวที่พาดพิงในทางเสื่อมเสียถึงสถาบันหรือบุคคลอื่น เพื่อให้ก่อให้เกิดความเสียหาย (เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิลบกระทู้ที่มีการพาดพิงทันที เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐)
3. หากมีคำถามถามเข้ามายังองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทางองค์การจะเป็นผู้ตอบคำถามให้ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามบางคำถามนะครับ
4. ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลลงใน webboard สามารถลงกระทู้ในประเภทต่างๆ ตามที่ได้จัดทำไว้ หากผู้ใดลงกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตรงกับ webboard เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิย้ายกระทู้ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ webboard ที่ได้จัดทำไว้


ความคิดเห็น*

รูปภาพ

*รองรับ jpg,jpeg,bmp,gif,png เท่านั้น ขนาด file ไม่เกิน 100 Mb.

วิธีการทำรูปเพื่อโพสลงกระดานกระทู้

วิธีการทำ Link ในกระดานกระทู้

จากคุณ*

อีเมล์*