เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักแส้ว

Jasminum adenophyllum Wall.
มะลิวัลย์
OLEACEAE
ไม้พุ่มเลื้อย ขึ้นกอ ใบเป็นเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-13 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงและมักเป็นคลื่น เส้นแขนง ใบลักษณะเป็นร่างแห ก้านใบยาว 4 มม. ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด มีกลีบประดับเป็นเส้นยาว กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปถ้วยตื้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ตอนปลายแยกเป็น 8 แฉก ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 5-8 มม. เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีดำ
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ชื้นชายป่าที่ระดับความสูง 50-300 ม.
ยอดอ่อนรับประทานได้ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน ให้ความสวยงามและกลิ่นหอมเย็น

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

3905 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
2 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
3 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
4 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
5 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
6 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
7 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
8 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
9 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
10 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
11 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
12 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
13 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
14 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
15 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
16 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
17 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
18 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE
19 Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B.Clarke มะลิวัลย์ OLEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: