เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Oct 2021

กระโดน

Careya arborea Roxb.
ปุย ผ้าฮาด หูกวาง
Lecythidaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูงถึง ๒ ม. ใบเดี่ยว รูปไข่ แกมรี ยาวได้ถึง ๑ ม. ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีส้ม หรือ แดงแกมเหลือง ผลรูปไข่ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๑๐ – ๒๐ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุก ตามกิ่งก้านและปลายยอด ออกดอก ก่อนจะผลิใบ กลีบดอกสีขาวอมเขียว มีเกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ผลรูปทรงกลม ขนาด ๕ – ๖ ซม. ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมี ๒ พู ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด
Careya arborea is a medium-sized tree, 10 – 20 m tall. Leaves simple, alternate, obovate. Inflorescences in terminal clusters or along branches. Flowers in white-colored, with numerous white stamens. Fruit subglobose, 5 – 6 cm across. Flowering in March – May. It is propagated by seed.
-
ยอดอ่อนรับประทานสดกับนํ้าพริก มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องอืด ดอกตูมใช้เป็นผักประกอบอาหาร ผลสามารถรับประทานสดได้
The young shoots are eaten raw with chilli sauce that are medicine to treat of flatulence. The flowers bud are cooked in curry. The fruits are eaten fresh.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3051 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: