เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ยอบ้าน

Morinda citrifolia L.
Rubiaceae
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง ๖ ม. ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีกว้าง ดอกออกเป็นช่อกลมจากซอกใบ ดอกสีขาว ผลรูปไข่ สีเขียว ผลสุก สีเขียวแกมขาว ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Morinda citrifolia is a small tree, up to 6 m tall. Leaves are simple, opposite, broadly elliptic. Inflorescences are in axillary globose head with white flowers. Fruits are ovoid, green and turning greenish-white when ripe. Flowering are round year. It can be propagated by seed.
ใบอ่อนนำมาประกอบอาหารหลายชนิด เช่น ห่อหมกใบยอ ผลสุกมีรสขม จิ้มเกลือรับประทาน มีสรรพคุณแก้อักเสบ แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ และเป็นยาบำรุง
Young leaves are cooked in various dishes. The ripe fruits are eaten raw with salt although it has a bitter taste. For medicinal properties, it is antiseptic, antidiarrheal, diuretic and general tonic.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

4526 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: