ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105297
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Impatiens sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BALSAMINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6533
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on limestone. Lobes violet with yellow blotch on calyx greenish white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

242    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9601 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 9601
2. 11922 Impatiens sp. W. Nanakorn et al. 11922
3. 13645 Impatiens sp. P. Suksathan 1411
4. 17984 Impatiens sp. P. Srisanga 1537
5. 18005 Impatiens sp. P. Srisanga 1558
6. 18017 Impatiens sp. P. Srisanga 1570
7. 20440 Impatiens sp. P. Thongson 185
8. 19291 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1110
9. 19320 Impatiens sp. S. Watthana & C. Maknoi 1091
10. 19374 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 5
11. 19757 Impatiens sp. W. La-ongsri 119
12. 20394 Impatiens sp. P. Thongson 139
13. 20909 Impatiens sp. P. Srisanga 1921
14. 20952 Impatiens sp. P. Srisanga 1964
15. 21239 Impatiens sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2113
16. 21250 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1662
17. 21387 Impatiens sp. S. Watthana 1394
18. 21412 Impatiens sp. S. Watthana 1419
19. 21431 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1676
20. 21486 Impatiens sp. M. Norsaengsri 1731
21. 21555 Impatiens sp. S. Watthana 1450
22. 22248 Impatiens sp. P. Srisanga 2308
23. 23268 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 287
24. 25356 Impatiens sp. W. Saemyarm 49.04
25. 25441 Impatiens sp. M. Norsaengsri 259
26. 29411 Impatiens sp. S. Suk-ieam s.n.
27. 27701 Impatiens sp. C. Maknoi 887
28. 27768 Impatiens sp. C. Maknoi 350
29. 28117 Impatiens sp. S. Watthana 2107
30. 28127 Impatiens sp. S. Watthana 2118
31. 28534 Impatiens sp. S. Pumicong 415
32. 29718 Impatiens sp. C. Maknoi 997
33. 30629 Impatiens sp. P. Suksathan 4249
34. 30630 Impatiens sp. P. Suksathan 4250
35. 31618 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1941
36. 34216 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2140
37. 34221 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2145
38. 34226 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2150
39. 34268 Impatiens sp. W. Pongamornkul 1626
40. 34606 Impatiens sp. M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3028
41. 35112 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2190
42. 35302 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8104
43. 35678 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8524
44. 36384 Impatiens sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3027
45. 36171 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2766
46. 36172 Impatiens sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3866
47. 36797 Impatiens sp. P. Suksathan 4541
48. 36799 Impatiens sp. P. Suksathan 4543
49. 36809 Impatiens sp. P. Suksathan 4553
50. 36810 Impatiens sp. P. Suksathan 4554
51. 36813 Impatiens sp. P. Suksathan 4557
52. 36817 Impatiens sp. P. Suksathan 4560
53. 36823 Impatiens sp. P. Suksathan 4566
54. 36824 Impatiens sp. P. Suksathan 4567
55. 36830 Impatiens sp. P. Suksathan 4573
56. 36831 Impatiens sp. P. Suksathan 4574
57. 36834 Impatiens sp. P. Suksathan 4577
58. 36835 Impatiens sp. P. Suksathan 4578
59. 36837 Impatiens sp. P. Suksathan 4580
60. 36838 Impatiens sp. P. Suksathan 4581
61. 36843 Impatiens sp. P. Suksathan 4586
62. 36847 Impatiens sp. P. Suksathan 4590
63. 36848 Impatiens sp. P. Suksathan 4591
64. 36851 Impatiens sp. P. Suksathan 4594
65. 37095 Impatiens sp. P. Chalermglin s.n.
66. 38449 Impatiens sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2221
67. 40390 Impatiens sp. C. Maknoi 2761
68. 40843 Impatiens sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6063
69. 40943 Impatiens sp. K. Kertsawang 913
70. 40992 Impatiens sp. K. Kertsawang 905
71. 42866 Impatiens sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3441
72. 42960 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Triboun, V. Chamchumroon, S. Saengrit & R. Simma 4429
73. 42969 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4532
74. 42980 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4584
75. 42981 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4587
76. 42982 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4588
77. 43862 Impatiens sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0776
78. 45043 Impatiens sp. M. Tanaros 445
79. 45232 Impatiens sp. D. Khrueasan MS323
80. 45971 Impatiens sp. C. Maknoi 3883
81. 47031 Impatiens sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 252
82. 46897 Impatiens sp. M. Tanaros 370
83. 47927 Impatiens sp. M. Norsaengsri 7095
84. 48197 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 001
85. 48210 Impatiens sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 015
86. 48462 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38529
87. 48494 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38676
88. 48724 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan, T-38277
89. 48752 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61749
90. 48753 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61884
91. 48754 Impatiens sp. Shunsuke Tsugaru T-61859
92. 48862 Impatiens sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51454
93. 50377 Impatiens sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60748
94. 50793 Impatiens sp. S. Watthana 3522
95. 51090 Impatiens sp. W. Pongamornkul 2696
96. 51318 Impatiens sp. M. Norsaengsri 2766
97. 52106 Impatiens sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4810
98. 52125 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4850
99. 52126 Impatiens sp. D.J. Middleton & P. Triboun 4839
100. 52597 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1682
101. 52651 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1737
102. 53296 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7962
103. 52947 Impatiens sp. C. Maknoi 3942
104. 53121 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1808
105. 53302 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7968
106. 53381 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8054
107. 53383 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8056
108. 53406 Impatiens sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8083
109. 53571 Impatiens sp. Yin-Jiantao 1139
110. 53708 Impatiens sp. M. Norsaengsri 5964
111. 54459 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6921
112. 54461 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6924
113. 54465 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6939
114. 54478 Impatiens sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6959
115. 54527 Impatiens sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
116. 54528 Impatiens sp. S. Mattapha Sawai 414
117. 54531 Impatiens sp. Sawai s.n.
118. 54680 Impatiens sp. S. Mattapha 102
119. 54781 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1774
120. 57834 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6936
121. 57839 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6929
122. 57841 Impatiens sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 7045
123. 58956 Impatiens sp. Li-Jianwu 499
124. 59497 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0103/2553
125. 62218 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0505/2555
126. 62362 Impatiens sp. Romklao Botanical Garden 0649/2555
127. 62727 Impatiens sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1151
128. 62808 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10020
129. 63895 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9913
130. 63899 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9917
131. 63857 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9875
132. 63862 Impatiens sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9880
133. 64226 Impatiens sp. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N. 7703
134. 64533 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3082
135. 65360 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2428
136. 65363 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2431
137. 65381 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2453
138. 64980 Impatiens sp. Jana Leong-Skornickova, Nguyen Quoc Binh; Tran Huu Dang; Eliska Zaveska JLS 1620
139. 65348 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2415
140. 65353 Impatiens sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2420
141. 66628 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10473
142. 66165 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3199
143. 66927 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3509
144. 66800 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10398
145. 67028 Impatiens sp. W. Pongamornkul 3610
146. 67364 Impatiens sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8187
147. 67894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10574
148. 67900 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10580
149. 68080 Impatiens sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0348
150. 68183 Impatiens sp. C. Maknoi 4288
151. 68324 Impatiens sp. C. Maknoi 4427
152. 68722 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10633
153. 69582 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7037
154. 70053 Impatiens sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2601
155. 70781 Impatiens sp. Ling Shing Maung 093092
156. 72426 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 080214
157. 72428 Impatiens sp. Shigeo Yasuda 053683
158. 72429 Impatiens sp. Nobuyuki Tanaka, Takahashi Sugawara, Akiyo Naiki & Yu Ito 050208
159. 72617 Impatiens sp. David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5255
160. 72735 Impatiens sp. C. Maknoi 4970
161. 72986 Impatiens sp. M. Norsaengsri 10767
162. 73870 Impatiens sp. P. Phaosrichai 112
163. 73925 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11455
164. 74292 Impatiens sp. Zhou-Shishun 7364
165. 77658 Impatiens sp. M. Norsaengsri 11583
166. 78094 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4439
167. 80456 Impatiens sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-271
168. 80654 Impatiens sp. W. Pongamornkul 4511
169. 84358 Impatiens sp. W. Khattiyot 449
170. 84327 Impatiens sp. W. Khattiyot 418
171. 85206 Impatiens sp. C. Maknoi 7854
172. 88774 Impatiens sp. C. Maknoi 8376
173. 88793 Impatiens sp. C. Maknoi 8395
174. 85894 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12547
175. 85895 Impatiens sp. M. Norsaengsri 12548
176. 85687 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5028
177. 86017 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-021
178. 86025 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-029
179. 86256 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-260
180. 86496 Impatiens sp. W. Tanming 948
181. 86631 Impatiens sp. W. Tanming 854
182. 86677 Impatiens sp. W. Tanming 900
183. 89289 Impatiens sp. C. Maknoi 8137
184. 88223 Impatiens sp. W. Pongamornkul 5229
185. 90926 Impatiens sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5940
186. 91165 Impatiens sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3532
187. 91692 Impatiens sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3669
188. 92778 Impatiens sp. N. Muangyen 1349
189. 92782 Impatiens sp. N. Muangyen 1353
190. 93346 Impatiens sp. Jinna P. 0433
191. 95143 Impatiens sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-182
192. 95773 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6057
193. 96295 Impatiens sp. Prince of Songkla University 11
194. 96296 Impatiens sp. Prince of Songkla University 12
195. 96297 Impatiens sp. Prince of Songkla University 13
196. 96299 Impatiens sp. Prince of Songkla University 15
197. 96300 Impatiens sp. Prince of Songkla University 16
198. 96477 Impatiens sp. Mahasarakham University 160
199. 96514 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 030/60
200. 96515 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 031/60
201. 96596 Impatiens sp. C. Glamwaewwong 112/60
202. 97008 Impatiens sp. C. Maknoi 4828
203. 97383 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
204. 97388 Impatiens sp. QBG. Staff s.n.
205. 98546 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-023
206. 104500 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6277
207. 104987 Impatiens sp. C. Maknoi 6145
208. 105063 Impatiens sp. C. Maknoi 6252
209. 105083 Impatiens sp. C. Maknoi 6273
210. 105923 Impatiens sp. W. Pongamornkul 6399
211. 106800 Impatiens sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 520
212. 110171 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1044
213. 110172 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1045
214. 111054 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-003
215. 111337 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-285
216. 111412 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-360
217. 111633 Impatiens sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-156
218. 112363 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1140
219. 112438 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1215
220. 112718 Impatiens sp. N. Muangyen 2205
221. 112841 Impatiens sp. N. Muangyen 2328
222. 113259 Impatiens sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3952
223. 113446 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-147
224. 113455 Impatiens sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-156
225. 114566 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4915
226. 114581 Impatiens sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4930
227. 115887 Impatiens sp. K. Wangwasit 180717-12
228. 115523 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1415
229. 115993 Impatiens sp. K. Wangwasit 180911-13
230. 116087 Impatiens sp. K. Wangwasit 180913-21
231. 116142 Impatiens sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6794
232. 117225 Impatiens sp. N. Muangyen 2492
233. 117227 Impatiens sp. N. Muangyen 2494
234. 117230 Impatiens sp. N. Muangyen 2497
235. 117583 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1675
236. 117276 Impatiens sp. N. Muangyen 2543
237. 117285 Impatiens sp. N. Muangyen 2552
238. 117440 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1532
239. 117478 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1570
240. 117504 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1596
241. 117518 Impatiens sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1610
242. 117763 Impatiens sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-133

ปิด

QR code