ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104412
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 435
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree No. 354. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

920
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

282    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
3. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
4. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
5. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
6. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
7. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
8. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
9. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
10. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
11. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
12. 10696 Litsea sp. Serm 30
13. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
14. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
15. 13690 Litsea sp. P. Suksathan 1461
16. 13826 Litsea sp. P. Srisanga 529
17. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
18. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
19. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
20. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
21. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
22. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
23. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
24. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
25. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
26. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
27. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
28. 17034 Litsea sp. P. Srisanga 1351
29. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
30. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
31. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
32. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
33. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
34. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
35. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
36. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
37. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
38. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
39. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
40. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
41. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
42. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
43. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
44. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
45. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
46. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
47. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
48. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
49. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
50. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
51. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
52. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
53. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
54. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
55. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
56. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
57. 34010 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-46
58. 34865 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-91
59. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
60. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
61. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
62. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
63. 36571 Litsea sp. C. Maknoi 1891
64. 36909 Litsea sp. J.F. Maxwell 08-132
65. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
66. 37595 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-505
67. 37663 Litsea sp. J.F. Maxwell 06-606
68. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
69. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
70. 40417 Litsea sp. C. Maknoi 2788
71. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
72. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
73. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
74. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
75. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
76. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
77. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
78. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
79. 47184 Litsea sp. Chusie KY306
80. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
81. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
82. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
83. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
84. 49474 Litsea sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1525
85. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
86. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
87. 52195 Litsea sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1437
88. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
89. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
90. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
91. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
92. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
93. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
94. 55510 Litsea sp. Sawai 24
95. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
96. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
97. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
98. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
99. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
100. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
101. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
102. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
103. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
104. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
105. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
106. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
107. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
108. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
109. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
110. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
111. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
112. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
113. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
114. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
115. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
116. 67285 Litsea sp. M. Norsaengsri 4172
117. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
118. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
119. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
120. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
121. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
122. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
123. 74866 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848
124. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
125. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
126. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
127. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
128. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
129. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
130. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
131. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
132. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
133. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
134. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
135. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
136. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
137. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
138. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
139. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
140. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
141. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
142. 82651 Litsea sp. C. Maknoi 7552
143. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
144. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
145. 84089 Litsea sp. W. Pongamornkul 4875
146. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
147. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
148. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
149. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
150. 85114 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3350
151. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
152. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
153. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
154. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
155. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
156. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
157. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
158. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
159. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
160. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
161. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
162. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
163. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
164. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
165. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
166. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
167. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
168. 92570 Litsea sp. W. Pongamornkul 5373
169. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
170. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
171. 96531 Litsea sp. C. Glamwaewwong 047/60
172. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
173. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
174. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
175. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
176. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
177. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
178. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
179. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
180. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
181. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
182. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
183. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
184. 105515 Litsea sp. C. Maknoi 6858
185. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
186. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
187. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
188. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
189. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
190. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
191. 107015 Litsea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727
192. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
193. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
194. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
195. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
196. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
197. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
198. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
199. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
200. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
201. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
202. 110741 Litsea sp. N. Muangyen 1949
203. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
204. 112231 Litsea sp. T. Khambai 210
205. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
206. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
207. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
208. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
209. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
210. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
211. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
212. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
213. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
214. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
215. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
216. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
217. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
218. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
219. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
220. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
221. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
222. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
223. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
224. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755
225. 121585 Litsea sp. N. Boonruang 0488
226. 122169 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031
227. 122171 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033
228. 122172 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034
229. 122173 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035
230. 122175 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037
231. 122176 Litsea sp. R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038
232. 122645 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115
233. 122691 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161
234. 122737 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207
235. 122963 Litsea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434
236. 123301 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295
237. 123862 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399
238. 125261 Litsea sp. W. Pongamornkul 7004
239. 128450 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2251
240. 127906 Litsea sp. Faranirina Lantoarisoa s.n.
241. 128598 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2038
242. 128629 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2069
243. 128664 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2104
244. 128734 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2174
245. 128950 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2389
246. 128994 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2433
247. 129708 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4566
248. 129710 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4568
249. 130232 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2408
250. 130384 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2526
251. 130444 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2585
252. 130979 Litsea sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1252
253. 131412 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 1
254. 131491 Litsea sp. Chusie Trisonthi BD 71.1
255. 132404 Litsea sp. W. Pongamornkul 7246
256. 132559 Litsea sp. W. Pongamornkul 7497
257. 132618 Litsea sp. W. Pongamornkul 7555
258. 133272 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1060
259. 133358 Litsea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1147
260. 133434 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 218
261. 134627 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3262
262. 133457 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 241
263. 133483 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 267
264. 133502 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 286
265. 133564 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 349
266. 133625 Litsea sp. Natdanai Pan-in V 410
267. 133810 Litsea sp. S. Kantasa K 83
268. 133902 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3422
269. 133909 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3429
270. 134335 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2685
271. 134584 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3219
272. 138028 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2922
273. 135748 Litsea sp. W. Pongamornkul 7716
274. 135937 Litsea sp. W. Pongamornkul 7899
275. 136052 Litsea sp. W. Pongamornkul 8014
276. 137006 Litsea sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103340
277. 137872 Litsea sp. K. Inthamma 1456
278. 138049 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2943
279. 138052 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2946
280. 138330 Litsea sp. K. Inthamma 1606
281. 138632 Litsea sp. K. Inthamma 265
282. 139761 Litsea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4003

ปิด

QR code