ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104414
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turpinia pomifera (Roxb.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Staphyleaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 437
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree No. 249; 5 m high. Dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

920
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 69 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 69
2. 1906 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 1906
3. 5485 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 5485
4. 5976 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 5976
5. 6256 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 6256
6. 8619 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8619
7. 8622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8622
8. 8715 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8715
9. 8935 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 8935
10. 14529 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Watthana 318
11. 15540 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Wongnak 92
12. 16973 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri 88
13. 19100 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 19100
14. 19737 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 99
15. 19792 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri 154
16. 23876 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Nanakorn et al. 23876
17. 29472 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Glamwaewwong 1303
18. 34009 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. J.F. Maxwell 08 45
19. 37548 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. J.F. Maxwell 06 368
20. 38210 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. P. Wessumritt 144
21. 42261 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Zhou-Shishun 2208
22. 44652 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Gardner ST 2752
23. 47266 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Chusie KY 305
24. 49954 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6474
25. 51622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1295
26. 51678 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1352
27. 51862 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 7917
28. 52192 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1434
29. 52199 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, N. Romkham 1441
30. 56338 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 8975
31. 56926 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri, N. Tathana 9236
32. 59621 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 32
33. 59622 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 33
34. 62125 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. D. Khrueasan MS 448
35. 63376 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Zhou-Shishun 7556
36. 65334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2401
37. 65413 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2626
38. 66319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 3359
39. 67076 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 3658
40. 73441 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Lakoet 599
41. 73639 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 4049
42. 74981 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Maknoi 6627
43. 80755 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. K. Phoutthavong et al. 557
44. 81745 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 11780
45. 81401 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 12196
46. 82000 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. M. Norsaengsri 12033
47. 83789 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2816
48. 84026 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 4812
49. 86739 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. C. Glamwaewwong 58 33
50. 89025 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 616
51. 89099 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 690
52. 89304 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 5404
53. 90863 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. NULL
54. 91052 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 1062
55. 91119 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3486
56. 93393 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Alisa Narai 4
57. 95825 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 1781
58. 101084 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Pongamornkul 6105
59. 101955 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Phiangphak Sukkharak 3
60. 104874 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Wanchan 30
61. 105403 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Khambai 369
62. 115264 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 799
63. 116910 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 102
64. 118723 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Boonruang 72
65. 118755 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Boonruang 105
66. 121117 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. N. Muangyen 3099
67. 122659 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 129
68. 123362 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 356
69. 129334 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Akharasit Bunsongthae 192
70. 130500 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 777
71. 131475 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Chusie Trisonthi BD 62
72. 132714 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Anchalee Nuammee 592
73. 133319 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1108
74. 134209 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3643
75. 134641 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3276
76. 137710 Turpinia pomifera (Roxb.) DC. K. Inthamma 1294

ปิด

QR code