ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104935
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 6092
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 12 m tall. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

192    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 283 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 283
3. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
4. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
5. 1573 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 1573
6. 3342 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 3342
7. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
8. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
9. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
10. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
11. 8299 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8299
12. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
13. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
14. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
15. 9161 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 9161
16. 9848 Litsea sp. S. Watthana & S. Siriphum 37
17. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
18. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
19. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
20. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
21. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
22. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
23. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
24. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
25. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
26. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
27. 15344 Litsea sp. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 451
28. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
29. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
30. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
31. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
32. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
33. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
34. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
35. 17704 Litsea sp. W. Pongamornkul 630
36. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
37. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
38. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
39. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
40. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
41. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
42. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
43. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
44. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
45. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
46. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
47. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
48. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
49. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
50. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
51. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
52. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
53. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
54. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
55. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
56. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
57. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
58. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
59. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
60. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
61. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
62. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
63. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
64. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
65. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
66. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
67. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
68. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
69. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
70. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
71. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
72. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
73. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
74. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
75. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
76. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
77. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
78. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
79. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
80. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
81. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
82. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
83. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
84. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
85. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
86. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
87. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
88. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
89. 55396 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8353
90. 55510 Litsea sp. Sawai 24
91. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
92. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
93. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
94. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
95. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
96. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
97. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
98. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
99. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
100. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
101. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
102. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
103. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
104. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
105. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
106. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
107. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
108. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
109. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
110. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
111. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
112. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
113. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
114. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
115. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
116. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
117. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
118. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
119. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
120. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
121. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
122. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
123. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
124. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
125. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
126. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
127. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
128. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
129. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
130. 81222 Litsea sp. C. Maknoi 7404
131. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
132. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
133. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
134. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
135. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
136. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
137. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
138. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
139. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
140. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
141. 85399 Litsea sp. C. Maknoi 8047
142. 85537 Litsea sp. C. Maknoi 8236
143. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
144. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
145. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
146. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
147. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
148. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
149. 89283 Litsea sp. C. Maknoi 8131
150. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
151. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
152. 89690 Litsea sp. W. Pongamornkul 5676
153. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
154. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
155. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
156. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
157. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
158. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
159. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
160. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
161. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
162. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
163. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
164. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
165. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
166. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
167. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
168. 101166 Litsea sp. W. Pongamornkul 6187
169. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
170. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
171. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
172. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
173. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
174. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
175. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
176. 106256 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712
177. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
178. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
179. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
180. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
181. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
182. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
183. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
184. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
185. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
186. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
187. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
188. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
189. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
190. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
191. 111502 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
192. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145

ปิด

QR code