ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 104782
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax perfoliata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Smilacaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5658
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pornchai Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber with tendril. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 989 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 989
2. 3961 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 3961
3. 5812 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 5812
4. 6089 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 6089
5. 9185 Smilax perfoliata Lour. W. Nanakorn et al. 9185
6. 12032 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 318
7. 19450 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2698
8. 19255 Smilax perfoliata Lour. S. Watthana, T. Riyapan 966
9. 19453 Smilax perfoliata Lour. P. Suksathan 2701
10. 23428 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 953
11. 23628 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga 2637
12. 32045 Smilax perfoliata Lour. Pranee Palee 999
13. 35061 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 1865
14. 38863 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2533
15. 38915 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2585
16. 40409 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2780
17. 40420 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 2791
18. 45695 Smilax perfoliata Lour. D. Khrueasan s.n.
19. 47936 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 7104
20. 52913 Smilax perfoliata Lour. Yin-Jiangtao 1374
21. 56774 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1964
22. 65612 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 10101
23. 74137 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 7338
24. 74411 Smilax perfoliata Lour. Zhou-Shishun 8237
25. 78954 Smilax perfoliata Lour. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 150
26. 80949 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97254
27. 80952 Smilax perfoliata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97673
28. 82234 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12238
29. 82985 Smilax perfoliata Lour. M. Norsaengsri 12369
30. 83100 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4635
31. 83261 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 4796
32. 83785 Smilax perfoliata Lour. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2812
33. 85694 Smilax perfoliata Lour. W. Pongamornkul 5035
34. 86233 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 237
35. 91080 Smilax perfoliata Lour. N. Muangyen 1090
36. 95051 Smilax perfoliata Lour. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea LL 130
37. 97540 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi 5521
38. 100753 Smilax perfoliata Lour. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 356
39. 106222 Smilax perfoliata Lour. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 678
40. 111869 Smilax perfoliata Lour. NULL
41. 116016 Smilax perfoliata Lour. K. Wangwasit 180912 3
42. 118825 Smilax perfoliata Lour. K. Inthamma 403
43. 121457 Smilax perfoliata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1077
44. 123366 Smilax perfoliata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 360
45. 129152 Smilax perfoliata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2699

ปิด

QR code