ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 105383
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Euonymus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Celastraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Khambai 321
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

From tree No. 119; 12 m high. Flower red. Deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

760
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1825 Euonymus sp. W. Nanakorn et al. 1825
2. 13885 Euonymus sp. P. Srisanga 588
3. 15813 Euonymus sp. P. Suksathan 1789
4. 22551 Euonymus sp. P. Srisanga 2390
5. 22625 Euonymus sp. W. Pongamornkul 8489
6. 23138 Euonymus sp. P. Srisanga 2518
7. 25821 Euonymus sp. Bot. KU 2006 18
8. 38497 Euonymus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2269
9. 45180 Euonymus sp. M. Tanaros 583
10. 48253 Euonymus sp. M. Norsaengsri 6495
11. 48322 Euonymus sp. M. Norsaengsri 6567
12. 50020 Euonymus sp. Hiroshige Koyama, Chamlong Phengklai T 49910
13. 50817 Euonymus sp. S. Watthana 3547
14. 52315 Euonymus sp. C. Maknoi 3946
15. 56213 Euonymus sp. M. Norsaengsri 798
16. 56526 Euonymus sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51376
17. 57025 Euonymus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9304
18. 59216 Euonymus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9753
19. 59976 Euonymus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2135
20. 61792 Euonymus sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86956
21. 62352 Euonymus sp. Romklao Botanical Garden 2555 639
22. 64264 Euonymus sp. Li-Jianwu 1132
23. 64734 Euonymus sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9420
24. 66055 Euonymus sp. K. Srithi 123
25. 67868 Euonymus sp. M. Norsaengsri 10548
26. 68999 Euonymus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89456
27. 76479 Euonymus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94163
28. 78835 Euonymus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 113
29. 79353 Euonymus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 5
30. 79426 Euonymus sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 252
31. 79641 Euonymus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Law Shine (Forest Department) 97395
32. 79642 Euonymus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97808
33. 80829 Euonymus sp. K. Phoutthavong et al. 630
34. 81363 Euonymus sp. C. Maknoi 7546
35. 85605 Euonymus sp. C. Maknoi 8304
36. 85310 Euonymus sp. C. Maknoi 7958
37. 85414 Euonymus sp. C. Maknoi 8062
38. 85453 Euonymus sp. C. Maknoi 8152
39. 85522 Euonymus sp. C. Maknoi 8221
40. 85834 Euonymus sp. M. Norsaengsri 12487
41. 90505 Euonymus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 427
42. 93619 Euonymus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5802
43. 94786 Euonymus sp. Chusie, K. Srithi HBY 145
44. 104411 Euonymus sp. T. Khambai 434
45. 105160 Euonymus sp. C. Maknoi 6396
46. 108673 Euonymus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5277
47. 116802 Euonymus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 425
48. 130819 Euonymus sp. N. Muangyen 3868
49. 133313 Euonymus sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1102
50. 133353 Euonymus sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1142
51. 133440 Euonymus sp. Natdanai Pan-in V 224
52. 133920 Euonymus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3440
53. 133966 Euonymus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3486
54. 136730 Euonymus sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103323
55. 139274 Euonymus sp. Natdanai Pan-in 631
56. 139669 Euonymus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3911
57. 140919 Euonymus sp. W. Pongamornkul 8084
58. 141019 Euonymus sp. W. Pongamornkul 8184
59. 141323 Euonymus sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4138
60. 141357 Euonymus sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4172
61. 141376 Euonymus sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4191

ปิด

QR code