ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11179
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax lanceifolia Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3883
Collected date

วันที่เก็บ

11 Apr 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pornchai Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody vine up to 10 m long in open place. Common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lam Dong, Vietnam
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1450
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4620 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4620
2. 4748 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4748
3. 5537 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5537
4. 5641 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5641
5. 5806 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5806
6. 5881 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5881
7. 6206 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 6206
8. 7918 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 7918
9. 8278 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 8278
10. 9717 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 9717
11. 10416 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 93
12. 13032 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 394
13. 13067 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 463
14. 13076 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 472
15. 14581 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 793
16. 15326 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 1594
17. 15590 Smilax lanceifolia Roxb. M. Wongnak 142
18. 15712 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1814
19. 15955 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1865
20. 16910 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 2319
21. 18590 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1750
22. 18127 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1680
23. 18811 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn 1097
24. 22485 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2324
25. 23803 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2724
26. 23904 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 23904
27. 25598 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 634
28. 29599 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1341
29. 32221 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 06-128
30. 33958 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 08-4
31. 35367 Smilax lanceifolia Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8180
32. 36658 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1978
33. 45048 Smilax lanceifolia Roxb. M. Tanaros 450
34. 45741 Smilax lanceifolia Roxb. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
35. 47292 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie KY233
36. 48871 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31550
37. 49214 Smilax lanceifolia Roxb. T. Shimizu, M. Hutoh & C. Chaiglom T-8885
38. 50153 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31572
39. 50157 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31544
40. 50510 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00078
41. 50543 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00218
42. 52717 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2886
43. 52680 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2849
44. 57913 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 1948
45. 58865 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3503
46. 58882 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3537
47. 65622 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 10112
48. 74298 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 7373
49. 74966 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 6612
50. 75006 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 11051
51. 76560 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 7129
52. 80688 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 4545
53. 80944 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097529
54. 80946 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097404
55. 80948 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097301
56. 80950 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097007
57. 84853 Smilax lanceifolia Roxb. S. Watthana & W. La-ongsri 3931
58. 87057 Smilax lanceifolia Roxb. C. Glamwaewwong 350/58
59. 89081 Smilax lanceifolia Roxb. N. Muangyen 672
60. 94795 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & K. Srithi PK180
61. 95026 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK090
62. 102731 Smilax lanceifolia Roxb. V. Nguanchoo 1030
63. 103661 Smilax lanceifolia Roxb. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-16
64. 104534 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6311
65. 104774 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 5650
66. 106218 Smilax lanceifolia Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 674
67. 106007 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6483
68. 108870 Smilax lanceifolia Roxb. C.M.Wang 04502
69. 109497 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15625
70. 109527 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang & T.Y.Jan 12301
71. 116419 Smilax lanceifolia Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-043
72. 122902 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-372
73. 122924 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-394
74. 123006 Smilax lanceifolia Roxb. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-477
75. 126618 Smilax lanceifolia Roxb. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9978
76. 126621 Smilax lanceifolia Roxb. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9981

ปิด

QR code