ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 11369
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oenanthe javanica (Blume) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Apiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Piyakaset Suksathan
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 m. high by stream. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4479 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Nanakorn et al. 4479
2. 9597 Oenanthe javanica (Blume) DC. Serm s.n.
3. 15351 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 458
4. 15635 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
5. 16419 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
6. 16732 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Sasrirat 181
7. 24112 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Kertsawang 193
8. 26492 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK 66342
9. 35075 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 1879
10. 40241 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Norsaengsri 5430
11. 50349 Oenanthe javanica (Blume) DC. Shunsuke Tsugaru T 61716
12. 57547 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
13. 57550 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
14. 65859 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Srithi 185
15. 74033 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Khwan 155
16. 78370 Oenanthe javanica (Blume) DC. V. Nguanchoo 145
17. 80690 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 4547
18. 90123 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 46
19. 90273 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 196
20. 91613 Oenanthe javanica (Blume) DC. Kenji Horie s.n.
21. 101036 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Furusawa et al. FOK 59095
22. 108949 Oenanthe javanica (Blume) DC. C.M.Wang W 5444
23. 112255 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Panyadee 181
24. 113454 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 155
25. 113572 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 273
26. 114024 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 274
27. 117468 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1560
28. 122707 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 177
29. 131831 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 20
30. 142624 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 8892

ปิด

QR code