ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109594
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vigna unguiculata (L.) Walp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jenjira Jaturat 23
Collected date

วันที่เก็บ

9 Oct 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

340
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 26368 Vigna unguiculata (L.) Walp. M. Takahashi FOK-605309
2. 39304 Vigna unguiculata (L.) Walp. M. Norsaengsri 4391
3. 43259 Vigna unguiculata (L.) Walp. Zhou Shi-shun 3187
4. 45382 Vigna unguiculata (L.) Walp. N. Romkham 32
5. 45502 Vigna unguiculata (L.) Walp. N. Romkham 152
6. 46132 Vigna unguiculata (L.) Walp. N. Romkham 220
7. 46173 Vigna unguiculata (L.) Walp. N. Romkham 261
8. 46209 Vigna unguiculata (L.) Walp. N. Romkham 297
9. 77379 Vigna unguiculata (L.) Walp. M. Takahashi FOK-605309
10. 84416 Vigna unguiculata (L.) Walp. K. Kertsawang 3270
11. 84426 Vigna unguiculata (L.) Walp. K. Kertsawang 3280
12. 101255 Vigna unguiculata (L.) Walp. Janejira Jaturat 19
13. 101256 Vigna unguiculata (L.) Walp. Janejira Jaturat 20
14. 101257 Vigna unguiculata (L.) Walp. Janejira Jaturat 23
15. 101258 Vigna unguiculata (L.) Walp. Janejira Jaturat 24
16. 109592 Vigna unguiculata (L.) Walp. Jenjira Jaturat 19
17. 109593 Vigna unguiculata (L.) Walp. Jenjira Jaturat 20
18. 109595 Vigna unguiculata (L.) Walp. Jenjira Jaturat 24
19. 112152 Vigna unguiculata (L.) Walp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8781

ปิด

QR code