ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109839
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

TLBG 218
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 50 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 37834 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 3799
4. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
5. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
6. 39683 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 4771
7. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7834
8. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8633
9. 56026 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8641
10. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Mang 87129
11. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
12. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10303
13. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
14. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94893
15. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
16. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97269
17. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 251
18. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
19. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
20. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
21. 89034 Strobilanthes sp. N. Muangyen 625
22. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
23. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 5
24. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 360
25. 103879 Strobilanthes sp. NULL
26. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
27. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 99
28. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 231
29. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
30. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5555
31. 112491 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1268
32. 114280 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4482
33. 114348 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4691
34. 114372 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4715
35. 114552 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4901
36. 114624 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4972
37. 116170 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6822
38. 116264 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6916
39. 116385 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 9
40. 116518 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 142
41. 116552 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 176
42. 116691 Strobilanthes sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 314
43. 116812 Strobilanthes sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 4
44. 117751 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 121
45. 117859 Strobilanthes sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 229
46. 118092 Strobilanthes sp. N. Pan-in 52
47. 118300 Strobilanthes sp. K. Inthamma 188
48. 118305 Strobilanthes sp. K. Inthamma 193
49. 120815 Strobilanthes sp. N. Muangyen 2797
50. 121486 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1106
51. 121506 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1126
52. 121946 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1281
53. 121947 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1282
54. 121957 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1292
55. 121938 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1273
56. 121969 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1304
57. 122038 Strobilanthes sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1372
58. 122847 Strobilanthes sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 317
59. 123905 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5827
60. 124455 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in PSD 8
61. 124832 Strobilanthes sp. N. Muangyen 3409
62. 125103 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 725
63. 128558 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 1998
64. 130767 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2813
65. 129113 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2660
66. 129148 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2695
67. 130121 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2767
68. 130123 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2769
69. 130747 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2793
70. 130785 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2831
71. 131387 Strobilanthes sp. Mamoru Kanzaki, Naho Ando 283120-MO2-Y 306
72. 132285 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7411
73. 132351 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7193
74. 132467 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7309
75. 133163 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 951
76. 133201 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 989
77. 133206 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 994
78. 133247 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1035
79. 133328 Strobilanthes sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1117
80. 133581 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in V 366
81. 134463 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 78
82. 134517 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3150
83. 135145 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3311
84. 135179 Strobilanthes sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3345
85. 135355 Strobilanthes sp. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 139
86. 135987 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 7949
87. 136452 Strobilanthes sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3477
88. 137651 Strobilanthes sp. K. Inthamma 1235
89. 137918 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2812
90. 138019 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2913
91. 138672 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 547
92. 138714 Strobilanthes sp. Natdanai Pan-in 589
93. 140247 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100303
94. 140248 Strobilanthes sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101677
95. 140249 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101683
96. 140883 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 8047
97. 141107 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3120
98. 141108 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3121
99. 141168 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3181
100. 141182 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3195
101. 141215 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3228
102. 141255 Strobilanthes sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3268
103. 141806 Strobilanthes sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3792
104. 142692 Strobilanthes sp. C. Maknoi et al. 5104

ปิด

QR code