ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109844
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitracarpus hirtus (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

TLBG 226
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 40 cm high in dipterocarp forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 230 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 230
2. 1122 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1122
3. 1273 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1273
4. 1378 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 1378
5. 4281 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4281
6. 7239 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7239
7. 7656 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Nanakorn et al. 7656
8. 12775 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Watthana 168
9. 25621 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi 661
10. 29997 Mitracarpus hirtus (L.) DC. P. Porkar 23
11. 47859 Mitracarpus hirtus (L.) DC. M. Norsaengsri 7027
12. 64492 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 3041
13. 73336 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Lakoet 494
14. 78345 Mitracarpus hirtus (L.) DC. V. Nguanchoo 283
15. 78272 Mitracarpus hirtus (L.) DC. V. Nguanchoo 521
16. 80382 Mitracarpus hirtus (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 197
17. 80721 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 4578
18. 84167 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 4953
19. 87427 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 269
20. 88708 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 559
21. 88729 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 579
22. 94234 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen 1362
23. 98220 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 100
24. 104191 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 747
25. 104210 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 728
26. 104328 Mitracarpus hirtus (L.) DC. S. Kamonnate 898
27. 105955 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. Pongamornkul 6431
28. 126296 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 20696
29. 127497 Mitracarpus hirtus (L.) DC. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 6006
30. 130091 Mitracarpus hirtus (L.) DC. N. Muangyen 3767
31. 131359 Mitracarpus hirtus (L.) DC. K. Srithi 658
32. 140744 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101538
33. 140745 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101772
34. 140746 Mitracarpus hirtus (L.) DC. Yumiko baba, Win Win Nwe 101800
35. 142899 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi et al. 5946
36. 143048 Mitracarpus hirtus (L.) DC. C. Maknoi et al. 6001

ปิด

QR code