ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110090
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 963
Collected date

วันที่เก็บ

30 Aug 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower greenish-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

475
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

224    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
2. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
3. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
4. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
5. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
6. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
7. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
8. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
9. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
10. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
11. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
12. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
13. 4049 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4049
14. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
15. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
16. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
17. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
18. 5627 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5627
19. 6634 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6634
20. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
21. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
22. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
23. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
24. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
25. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
26. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
27. 8534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8534
28. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
29. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
30. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
31. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
32. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
33. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
34. 14635 Cissus sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 847
35. 16376 Cissus sp. P. Suksathan 2051
36. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
37. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
38. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
39. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
40. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
41. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
42. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
43. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
44. 28357 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(2)
45. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
46. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
47. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
48. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
49. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
50. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
51. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
52. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
53. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
54. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
55. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
56. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
57. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
58. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
59. 35865 Cissus sp. C. Maknoi 1797
60. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
61. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
62. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
63. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
64. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
65. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
66. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
67. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
68. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
69. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
70. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
71. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
72. 46839 Cissus sp. M. Tanaros 311
73. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 3591
74. 47912 Cissus sp. M. Norsaengsri 7080
75. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
76. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
77. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
78. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
79. 49175 Cissus sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11075
80. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
81. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
82. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
83. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
84. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
85. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
86. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
87. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
88. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
89. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
90. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
91. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555 
92. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
93. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
94. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
95. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
96. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
97. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
98. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
99. 67242 Cissus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 756
100. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
101. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
102. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
103. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
104. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
105. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
106. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
107. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
108. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
109. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
110. 74762 Cissus sp. W. Pongamornkul 04236
111. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
112. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
113. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
114. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
115. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
116. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
117. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
118. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
119. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
120. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
121. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
122. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
123. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
124. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
125. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
126. 85879 Cissus sp. M. Norsaengsri 12532
127. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
128. 87070 Cissus sp. C. Glamwaewwong 363/58
129. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
130. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
131. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
132. 88325 Cissus sp. N. Muangyen 177
133. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
134. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
135. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
136. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
137. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
138. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
139. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
140. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
141. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
142. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
143. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
144. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
145. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
146. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
147. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
148. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
149. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
150. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
151. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
152. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
153. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
154. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
155. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
156. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
157. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
158. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
159. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
160. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
161. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
162. 104997 Cissus sp. C. Maknoi 6186
163. 105037 Cissus sp. C. Maknoi 6226
164. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
165. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
166. 106406 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 861
167. 107031 Cissus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 743
168. 109810 Cissus sp. TLBG 175
169. 109842 Cissus sp. TLBG 222
170. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
171. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
172. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
173. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
174. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
175. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
176. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
177. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
178. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
179. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
180. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
181. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
182. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
183. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
184. 112857 Cissus sp. K. Kertsawang 3695
185. 112880 Cissus sp. K. Kertsawang 3718
186. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
187. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
188. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
189. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
190. 114981 Cissus sp. T. Choopan et al. 2018-272
191. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
192. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
193. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576
194. 118782 Cissus sp. N. Boonruang 0132
195. 121291 Cissus sp. N. Boonruang 0352
196. 121367 Cissus sp. N. Boonruang 0428
197. 121784 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1844
198. 121841 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1176
199. 122804 Cissus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-274
200. 123108 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-102
201. 123463 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-001
202. 124730 Cissus sp. N. Muangyen 3307
203. 125279 Cissus sp. W. Pongamornkul 7022
204. 125325 Cissus sp. W. Pongamornkul 7068
205. 125347 Cissus sp. W. Pongamornkul 7090
206. 126768 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4009
207. 126853 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4094
208. 129409 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4267
209. 129449 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4307
210. 130125 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4447
211. 131439 Cissus sp. Chusie Trisonthi BD 21.1
212. 132073 Cissus sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2882
213. 132556 Cissus sp. W. Pongamornkul 7494
214. 133737 Cissus sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7633
215. 134143 Cissus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3608
216. 134231 Cissus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3665
217. 134326 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2676
218. 134431 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2781
219. 135769 Cissus sp. W. Pongamornkul 7737
220. 136559 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3584
221. 138398 Cissus sp. K. Inthamma 1674
222. 138462 Cissus sp. K. Inthamma 1738
223. 138937 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3816
224. 138979 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3858

ปิด

QR code