ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 11570
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC.
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1180
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jul 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chalermpol Suwanphakdee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 154 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 154
2. 3836 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 3836
3. 6209 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 6209
4. 6346 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 6346
5. 8738 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 8738
6. 8758 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Thongson 20
7. 9406 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 9406
8. 10389 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 66
9. 10478 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 137
10. 10652 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Nanakorn et al. 10652
11. 13634 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Suksathan 1400
12. 13716 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Suksathan 1487
13. 15704 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1014
14. 16473 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Suksathan 2146
15. 19336 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri 1215
16. 31138 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2813
17. 33425 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. Jatupol K. 08-206
18. 35012 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 1816
19. 36708 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. P. Suksathan 4452
20. 38883 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. C. Maknoi 2553
21. 46467 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 2542
22. 49919 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri 6439
23. 51732 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7786
24. 50843 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. S. Watthana 3576
25. 51408 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 7478
26. 51534 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1207
27. 51543 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1216
28. 51669 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1342
29. 52223 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1465
30. 53470 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1488
31. 53599 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. Yin-Jiantao 1333
32. 55055 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. C. Suwanphakdee 67
33. 56090 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 8956
34. 56805 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1995
35. 56953 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9263
36. 57063 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri & N. Tathana 9342
37. 63041 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. Li-Jianwu 725
38. 65457 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. K. Srithi 5
39. 65463 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. K. Srithi 703
40. 66080 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10324
41. 66434 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 3426
42. 74751 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 04225
43. 75105 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2494
44. 80664 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 4521
45. 80770 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. K. Phoutthavong et al. 540
46. 83223 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 4758
47. 84137 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 4923
48. 85831 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. M. Norsaengsri 12484
49. 89328 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul 5428
50. 93606 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5789
51. 94999 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. A. Jampetong 23
52. 97385 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. QBG. Staff s.n.
53. 105022 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. C. Maknoi 6211
54. 105591 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. C. Maknoi 7019
55. 107373 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-139
56. 116901 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-093
57. 116940 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-132
58. 122663 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-133
59. 122747 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-217
60. 122792 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-262
61. 134488 Piper boehmeriifolium (Miq.) Wall. ex C.DC. W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 103

ปิด

QR code