ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 110988
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Catunaregam sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4557
Collected date

วันที่เก็บ

9 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Edge of marsh, sandy soil, open area, with trees area scattered. Tree 8 m high; young branches with reddish brown tomentose, Leaves; upper surface dark green; lower surface pale green with densely white tomentose. Fruits green with reddish brown tomentose.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Surin, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4162 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 4162
2. 7075 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 7075
3. 8606 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8606
4. 8941 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 8941
5. 9010 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9010
6. 9389 Catunaregam sp. W. Nanakorn et al. 9389
7. 10669 Catunaregam sp. S. Watthana 73
8. 10908 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
9. 10909 Catunaregam sp. W. Pongamornkul s.n.
10. 11694 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 242
11. 16246 Catunaregam sp. C. Puff 990910.2 2
12. 16254 Catunaregam sp. C. Puff 990912.1 1
13. 17705 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 631
14. 24036 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 638
15. 24974 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 949
16. 25107 Catunaregam sp. C. Glamwaewwong 1057
17. 31698 Catunaregam sp. C. Maknoi 1656
18. 31845 Catunaregam sp. C. Maknoi 1568
19. 35231 Catunaregam sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8021
20. 35807 Catunaregam sp. C. Maknoi 1739
21. 36608 Catunaregam sp. C. Maknoi 1928
22. 37803 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 3758
23. 38351 Catunaregam sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2123
24. 41231 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 5620
25. 43469 Catunaregam sp. D. Khrueasan MS 68
26. 48698 Catunaregam sp. M. Norsaengsri s.n.
27. 48983 Catunaregam sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh M 13687
28. 55407 Catunaregam sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8395
29. 55832 Catunaregam sp. P. Chantaranothai et al. 1137
30. 58504 Catunaregam sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9539
31. 58949 Catunaregam sp. Li-Jianwu 511
32. 64359 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 2908
33. 66973 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3555
34. 67593 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 860
35. 67638 Catunaregam sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 905
36. 71404 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3844
37. 71405 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3845
38. 71406 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 3846
39. 73363 Catunaregam sp. C. Lakoet 521
40. 73947 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 11477
41. 75326 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95016
42. 75605 Catunaregam sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94631
43. 77883 Catunaregam sp. M. Norsaengsri 11145
44. 79102 Catunaregam sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 297
45. 84550 Catunaregam sp. K. Kertsawang 3402
46. 86198 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 202
47. 86689 Catunaregam sp. W. Tanming 912
48. 87472 Catunaregam sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 314
49. 89795 Catunaregam sp. C. Maknoi 4713
50. 91912 Catunaregam sp. N. Muangyen 1280
51. 93294 Catunaregam sp. D. Argyriou 572
52. 93567 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5750
53. 97033 Catunaregam sp. C. Maknoi 5473
54. 97034 Catunaregam sp. C. Maknoi 5474
55. 104893 Catunaregam sp. C. Maknoi 6049
56. 105548 Catunaregam sp. C. Maknoi 6891
57. 105994 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 6470
58. 110984 Catunaregam sp. K. Kertsawang 4553
59. 112479 Catunaregam sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1256
60. 112746 Catunaregam sp. N. Muangyen 2233
61. 113090 Catunaregam sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6695
62. 114112 Catunaregam sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 362
63. 116610 Catunaregam sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 233
64. 118920 Catunaregam sp. K. Inthamma 499
65. 121910 Catunaregam sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1245
66. 126685 Catunaregam sp. Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10050
67. 126741 Catunaregam sp. N. Muangyen 3727
68. 127629 Catunaregam sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2596
69. 130067 Catunaregam sp. N. Muangyen 3743
70. 132513 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 7393
71. 137796 Catunaregam sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1380
72. 141508 Catunaregam sp. S. Watthana 3448
73. 142038 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 8518
74. 142536 Catunaregam sp. W. Pongamornkul 8837

ปิด

QR code