ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111045
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccinia grandis (L.) Voigt
Family name

ชื่อวงศ์

Cucurbitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 4614
Collected date

วันที่เก็บ

10 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadsides. Herbaceous climber. Young fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 949 Coccinia grandis (L.) Voigt W. Nanakorn et al. 949
2. 34638 Coccinia grandis (L.) Voigt M. Norsaengsri 3272
3. 36938 Coccinia grandis (L.) Voigt P. Srisanga 3154
4. 38643 Coccinia grandis (L.) Voigt W. Pongamornkul 2493
5. 43242 Coccinia grandis (L.) Voigt Wang Hong 7662
6. 44847 Coccinia grandis (L.) Voigt Yaovanit Polpim HN 1379
7. 45002 Coccinia grandis (L.) Voigt Piyawan Winichainan HN 1084
8. 45370 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Romkham 20
9. 45474 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Romkham 124
10. 45489 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Romkham 139
11. 46113 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Romkham 201
12. 46174 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Romkham 262
13. 46256 Coccinia grandis (L.) Voigt M. Norsaengsri 3272
14. 48025 Coccinia grandis (L.) Voigt M. Norsaengsri 7193
15. 66490 Coccinia grandis (L.) Voigt P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3309
16. 69632 Coccinia grandis (L.) Voigt V. Nguanchoo 216
17. 86270 Coccinia grandis (L.) Voigt C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 274
18. 88611 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 462
19. 92225 Coccinia grandis (L.) Voigt Khin Myo Htwe 32806
20. 94763 Coccinia grandis (L.) Voigt Pornthip Kanta 49
21. 95656 Coccinia grandis (L.) Voigt Siriporn Pomnat PN 91
22. 102637 Coccinia grandis (L.) Voigt V. Nguanchoo 927
23. 103543 Coccinia grandis (L.) Voigt Kasan, Sarayut 4
24. 112521 Coccinia grandis (L.) Voigt P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1298
25. 117710 Coccinia grandis (L.) Voigt C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 80
26. 119093 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Boonruang 201
27. 119131 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Boonruang 241
28. 123561 Coccinia grandis (L.) Voigt C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 99
29. 124729 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Muangyen 3306
30. 125530 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Muangyen 3611
31. 126934 Coccinia grandis (L.) Voigt W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1665
32. 127184 Coccinia grandis (L.) Voigt W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1915
33. 129616 Coccinia grandis (L.) Voigt P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4474
34. 130150 Coccinia grandis (L.) Voigt N. Muangyen 3800
35. 134031 Coccinia grandis (L.) Voigt P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3496
36. 135918 Coccinia grandis (L.) Voigt W. Pongamornkul 7174
37. 138284 Coccinia grandis (L.) Voigt K. Inthamma 1560

ปิด

QR code