ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111502
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grassland. Shrub 2 m. Fruit black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

211    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 68 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 068
2. 607 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 607
3. 983 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 983
4. 5142 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 5142
5. 6354 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 6354
6. 8172 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8172
7. 8254 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8254
8. 8299 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8299
9. 8329 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8329
10. 8778 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8778
11. 8890 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 8890
12. 9848 Litsea sp. S. Watthana & S. Siriphum 37
13. 10391 Litsea sp. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 68
14. 11585 Litsea sp. Sucheera s.n.
15. 13679 Litsea sp. P. Suksathan 1450
16. 14584 Litsea sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796
17. 13972 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 638
18. 13979 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 645
19. 13991 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 657
20. 14022 Litsea sp. P. Srisanga & S. Watthana 688
21. 14123 Litsea sp. S. Watthana 274
22. 15248 Litsea sp. P. Srisanga 963
23. 15344 Litsea sp. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 451
24. 15947 Litsea sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1857
25. 16071 Litsea sp. P. Suksathan 1936
26. 16773 Litsea sp. P. Srisanga 1250
27. 16807 Litsea sp. P. Srisanga 1284
28. 17603 Litsea sp. P. Srisanga 1382
29. 17609 Litsea sp. P. Srisanga 1388
30. 17610 Litsea sp. P. Srisanga 1389
31. 17704 Litsea sp. W. Pongamornkul 630
32. 17901 Litsea sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
33. 17947 Litsea sp. P. Srisanga 1500
34. 18058 Litsea sp. P. Srisanga 1611
35. 18739 Litsea sp. P. Srisanga 1897
36. 18774 Litsea sp. W. Nanakorn 580
37. 18976 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 18976
38. 20976 Litsea sp. P. Srisanga 1988
39. 21133 Litsea sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2007
40. 23774 Litsea sp. P. Srisanga 2695
41. 23873 Litsea sp. W. Nanakorn et al. 23873
42. 23947 Litsea sp. C. Glamwaewwong 579
43. 25639 Litsea sp. C. Maknoi 679
44. 27238 Litsea sp. K. Wangwasit 051222-16
45. 27284 Litsea sp. Sunthorn H172
46. 28432 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-17B
47. 28460 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20
48. 29507 Litsea sp. C. Glamwaewwong 1347
49. 29928 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-6
50. 29939 Litsea sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-17
51. 30152 Litsea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-17
52. 30922 Litsea sp. K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-16
53. 31078 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2753
54. 31193 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2868
55. 31293 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2968
56. 31295 Litsea sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2970
57. 34933 Litsea sp. W. Pongamornkul 1737
58. 35196 Litsea sp. C. Maknoi 2424
59. 35966 Litsea sp. Jatupol K. 08-307
60. 36135 Litsea sp. A. Keratikornkol 511
61. 37171 Litsea sp. C. Maknoi 2053
62. 38357 Litsea sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2129
63. 40224 Litsea sp. M. Norsaengsri 5413
64. 41268 Litsea sp. S. Watthana 3266
65. 42001 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3676
66. 42491 Litsea sp. Zhou Shi-shun 2321
67. 42627 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6110
68. 44424 Litsea sp. Zhou Shi-shun 3352
69. 45968 Litsea sp. C. Maknoi 3880
70. 46284 Litsea sp. S. Sawangsawat 8
71. 47300 Litsea sp. Chusie KY441
72. 47195 Litsea sp. Chusie KY74
73. 47939 Litsea sp. M. Norsaengsri 7107
74. 48814 Litsea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33173
75. 49472 Litsea sp. T. Shimizu & M. Hutoh T-10255
76. 50518 Litsea sp. Li-Jianwu Cx00137
77. 51422 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7492
78. 52596 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681
79. 52546 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629
80. 53907 Litsea sp. C. Maknoi 3189
81. 54354 Litsea sp. T. Yingkhachorn 31
82. 54361 Litsea sp. T. Yingkhachorn 39
83. 54794 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787
84. 55396 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8353
85. 55510 Litsea sp. Sawai 24
86. 55787 Litsea sp. M. Norsaengsri 5500
87. 56350 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8987
88. 56911 Litsea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9221
89. 57148 Litsea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263
90. 59728 Litsea sp. S. Klongngern 23
91. 59326 Litsea sp. Li-Jianwu 278
92. 59485 Litsea sp. Romklao Botanical Garden 0091/2553
93. 59688 Litsea sp. T. Khambai 99
94. 60004 Litsea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164
95. 60858 Litsea sp. Ling Shein Man 087105
96. 60957 Litsea sp. Ling Shein Man 087830
97. 62097 Litsea sp. D. Khrueasan MS-198
98. 63150 Litsea sp. Li-Jianwu 862
99. 63334 Litsea sp. Li-Jianwu 837
100. 64284 Litsea sp. Li-Jianwu 1112
101. 64297 Litsea sp. Li-Jianwu 1266
102. 64303 Litsea sp. Li-Jianwu 1260
103. 65310 Litsea sp. K. Srithi 555
104. 65799 Litsea sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293
105. 66967 Litsea sp. W. Pongamornkul 3549
106. 66969 Litsea sp. W. Pongamornkul 3551
107. 71109 Litsea sp. S. Watthana 3827
108. 72103 Litsea sp. W. Pongamornkul 03983
109. 73202 Litsea sp. M. Norsaengsri 11374
110. 73206 Litsea sp. M. Norsaengsri 11378
111. 73761 Litsea sp. W. Pongamornkul 04171
112. 73831 Litsea sp. P. Phaosrichai 73
113. 75033 Litsea sp. M. Norsaengsri 11078
114. 75050 Litsea sp. M. Norsaengsri 11096
115. 76561 Litsea sp. C. Maknoi 7130
116. 76565 Litsea sp. C. Maknoi 7134
117. 76573 Litsea sp. C. Maknoi 7142
118. 76597 Litsea sp. C. Maknoi 7166
119. 76713 Litsea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159
120. 78109 Litsea sp. W. Pongamornkul 4454
121. 79855 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848
122. 79856 Litsea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729
123. 80576 Litsea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391
124. 80708 Litsea sp. W. Pongamornkul 4565
125. 80774 Litsea sp. K. Phoutthavong et al. 536
126. 81222 Litsea sp. C. Maknoi 7404
127. 81404 Litsea sp. M. Norsaengsri 12199
128. 81956 Litsea sp. M. Norsaengsri 11989
129. 81783 Litsea sp. M. Norsaengsri 11817
130. 82285 Litsea sp. Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380
131. 82093 Litsea sp. M. Norsaengsri 12125
132. 83309 Litsea sp. C. Maknoi 7826
133. 83867 Litsea sp. S. Sawangsawat 581
134. 84175 Litsea sp. W. Pongamornkul 4961
135. 84314 Litsea sp. W. Khattiyot 405
136. 84921 Litsea sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4003
137. 85095 Litsea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330
138. 85399 Litsea sp. C. Maknoi 8047
139. 85537 Litsea sp. C. Maknoi 8236
140. 85692 Litsea sp. W. Pongamornkul 5033
141. 85733 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5073
142. 85737 Litsea sp. W. Pongamornkul et al. 5077
143. 85885 Litsea sp. M. Norsaengsri 12538
144. 86448 Litsea sp. M. Wongnak 456
145. 90214 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137
146. 89175 Litsea sp. N. Muangyen 766
147. 89283 Litsea sp. C. Maknoi 8131
148. 89494 Litsea sp. W. Pongamornkul 5594
149. 89684 Litsea sp. W. Pongamornkul 5670
150. 89690 Litsea sp. W. Pongamornkul 5676
151. 89705 Litsea sp. W. Pongamornkul 5691
152. 90373 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295
153. 90543 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464
154. 90646 Litsea sp. C. Maknoi 6388
155. 91835 Litsea sp. N. Muangyen 1203
156. 92548 Litsea sp. W. Pongamornkul 5351
157. 92552 Litsea sp. W. Pongamornkul 5355
158. 92567 Litsea sp. W. Pongamornkul 5370
159. 94354 Litsea sp. N. Muangyen 1481
160. 95082 Litsea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121
161. 96573 Litsea sp. C. Glamwaewwong 089/60
162. 97572 Litsea sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
163. 98821 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298
164. 101079 Litsea sp. W. Pongamornkul 6100
165. 101166 Litsea sp. W. Pongamornkul 6187
166. 102703 Litsea sp. V. Nguanchoo 997
167. 104380 Litsea sp. T. Khambai 403
168. 104391 Litsea sp. T. Khambai 414
169. 104412 Litsea sp. T. Khambai 435
170. 104473 Litsea sp. T. Khambai 496
171. 104478 Litsea sp. T. Khambai 501
172. 105433 Litsea sp. T. Khambai 399
173. 105434 Litsea sp. T. Khambai 400
174. 104925 Litsea sp. C. Maknoi 6082
175. 104935 Litsea sp. C. Maknoi 6092
176. 105219 Litsea sp. C. Maknoi 6455
177. 105315 Litsea sp. T. Khambai 221
178. 105423 Litsea sp. T. Khambai 389
179. 105825 Litsea sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039
180. 106256 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712
181. 106380 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835
182. 107416 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183
183. 107341 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103
184. 107486 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260
185. 107531 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315
186. 107548 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334
187. 107552 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338
188. 107553 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339
189. 107559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345
190. 108392 Litsea sp. W. Pongamornkul 6600
191. 109727 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298
192. 110931 Litsea sp. K. Kertsawang 4501
193. 111076 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025
194. 111419 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367
195. 111444 Litsea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392
196. 111622 Litsea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145
197. 112358 Litsea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135
198. 113187 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881
199. 113223 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917
200. 113268 Litsea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961
201. 113424 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125
202. 113535 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236
203. 113559 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260
204. 113560 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261
205. 113687 Litsea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388
206. 114000 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250
207. 114030 Litsea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280
208. 116289 Litsea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941
209. 117002 Litsea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195
210. 118866 Litsea sp. K. Inthamma 444
211. 120773 Litsea sp. N. Muangyen 2755

ปิด

QR code