ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 111577
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-100
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest. Herb 60-80 cm. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xiangkhouang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1223 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Nanakorn et al. 1223
2. 7384 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Nanakorn et al. 7384
3. 9696 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Nanakorn et al. 9696
4. 9792 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Nanakorn et al. 9792
5. 16197 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau S. Intamusik 65
6. 16252 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau C. Puff 990911.1.2
7. 17351 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau M. Norsaengsri 903
8. 20886 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau P. Suksathan 3003
9. 21321 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau P. Srisanga 2172
10. 28013 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau S. Watthana 1967
11. 71581 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1118
12. 72545 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay & S. Suddee 5259
13. 75678 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Tanming 566
14. 75743 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Pongamornkul 4328
15. 75927 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681
16. 83825 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau P. Phaosrichai 211
17. 84842 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau S. Watthana & W. La-ongsri 3920
18. 85009 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau S. Watthana 3859
19. 86328 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau M. Wongnak s.n.
20. 86653 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau W. Tanming 876
21. 92755 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau N. Muangyen 1325
22. 93455 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau S. Daoh 17
23. 100854 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau P. Phaosrichai 581
24. 111541 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-064
25. 111582 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-105
26. 135102 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau T. Choopan et al. 2021-210
27. 137640 Knoxia roxburghii (Spreng.) M.A.Rau K. Inthamma 1224

ปิด

QR code