ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113680
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.
Family name

ชื่อวงศ์

Lycopodiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 381
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1290
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1866 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 1866
2. 4027 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 4027
3. 4323 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 4323
4. 6599 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 6599
5. 7319 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 7319
6. 7592 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 7592
7. 8294 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 8294
8. 9307 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 9307
9. 9815 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 9815
10. 10510 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 169
11. 11118 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K.Loc 2801
12. 11841 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. S. Sasrirat 46
13. 17229 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Suksathan 2538
14. 18177 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Srisanga 1730
15. 18759 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. L. Averyanov. N.Q. Binh, P.K. Loc 2801
16. 22758 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2490
17. 23561 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. K. Kertsawang 73
18. 23799 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Srisanga 2720
19. 23900 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Nanakorn et al. 23900
20. 29328 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Glamwaewwong 1277
21. 31287 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2962
22. 31358 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. K. Kertsawang 822
23. 31796 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1203
24. 35475 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8297
25. 37421 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. J.F. Maxwell 06 229
26. 44784 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Piyawan Winichainan HN 1150
27. 47841 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. S. Sawangsawat 195
28. 49000 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Shigeyuki Mitsuta T 50192
29. 55390 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M. Norsaengsri, N. Tathana 8347
30. 56757 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1947
31. 59708 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. S. Klongngern 3
32. 59834 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Romklao Botanical Garden 2554 225
33. 62260 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Romklao Botanical Garden 2555 547
34. 62377 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Romklao Botanical Garden 2554 317
35. 63840 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. P. Thongson 25
36. 65311 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. K. Srithi 668
37. 75639 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Tanming 527
38. 77386 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M. Takahashi et al. FOK 61094
39. 77713 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M. Norsaengsri 11632
40. 83905 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. S. Sawangsawat 619
41. 86435 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M. Wongnak s.n.
42. 86869 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Glamwaewwong 58 162
43. 87398 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 240
44. 87108 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M. Pinyosak, P. Vessumrit 317
45. 88239 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Pongamornkul 5245
46. 90266 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 189
47. 94333 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. N. Muangyen 1460
48. 95090 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 129
49. 95668 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Chusie, K. Srithi NK 130
50. 96315 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. Prince of Songkla University 31
51. 98295 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 175
52. 98805 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 282
53. 113468 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 169
54. 114115 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 365
55. 120769 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. N. Muangyen 2751
56. 122810 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 280
57. 122929 Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 399

ปิด

QR code