ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 115434
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia lanceolata Cav.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5280
Collected date

วันที่เก็บ

19 Feb 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5 m tall. Flowers dull pinkish orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3872 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 3872
2. 6087 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6087
3. 6279 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6279
4. 13862 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 565
5. 16306 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1163
6. 16653 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1247
7. 18046 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1599
8. 28463 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-22B
9. 29572 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, M. Norsaengsri & S. Watthana 1307
10. 29936 Sterculia lanceolata Cav. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-14
11. 30214 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-90
12. 31169 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2844
13. 36605 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 1925
14. 37122 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2004
15. 42691 Sterculia lanceolata Cav. Jatupol K. 10-517
16. 44569 Sterculia lanceolata Cav. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1369
17. 44597 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0353
18. 44609 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2066
19. 46335 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 3329
20. 48621 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7372
21. 51612 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1285
22. 51664 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1337
23. 51836 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7891
24. 52759 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2928
25. 54343 Sterculia lanceolata Cav. T. Yingkhachorn 20
26. 54979 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1895
27. 56414 Sterculia lanceolata Cav. S. Sang 360
28. 56905 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 9215
29. 58181 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 8713
30. 59302 Sterculia lanceolata Cav. Li-Jianwu 242
31. 59607 Sterculia lanceolata Cav. T. Khambai 18
32. 62472 Sterculia lanceolata Cav. Romklao Botanical Garden 0412/2555
33. 65101 Sterculia lanceolata Cav. K. Srithi 240
34. 69683 Sterculia lanceolata Cav. V. Nguanchoo 251
35. 70482 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 3349
36. 71986 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 0078
37. 74256 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7401
38. 74286 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7436
39. 74310 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7386
40. 74830 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 8342
41. 74913 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6559
42. 74976 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6622
43. 77583 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11512
44. 81096 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7277
45. 81828 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11862
46. 82235 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12239
47. 82682 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7583
48. 82996 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12380
49. 83738 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2765
50. 85384 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8032
51. 85839 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12492
52. 86473 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming 925
53. 88760 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8362
54. 88804 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8406
55. 88906 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8507
56. 89141 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 732
57. 90587 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 850
58. 91030 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1040
59. 91171 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3611
60. 91812 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1180
61. 96242 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4427
62. 96726 Sterculia lanceolata Cav. C. Glamwaewwong 242/60
63. 103996 Sterculia lanceolata Cav. Jatinya Pangkot 41
64. 114189 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-005
65. 115256 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 791
66. 116379 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-003
67. 117036 Sterculia lanceolata Cav. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-229
68. 117681 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-051
69. 117843 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-213
70. 118734 Sterculia lanceolata Cav. N. Boonruang 0083
71. 122970 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-441
72. 123837 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-374
73. 124797 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 3374

ปิด

QR code