ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 115804
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180322-54
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 176 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Nanakorn et al. 176
2. 252 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Nanakorn et al. 252
3. 2942 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Nanakorn et al. 2942
4. 6949 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Nanakorn et al. 6949
5. 11345 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Pongamornkul 122
6. 11534 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh P. Suksathan 1144
7. 11746 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Nanakorn et al. 11746
8. 31229 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2904
9. 34804 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri 3181
10. 38637 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Pongamornkul 2487
11. 38976 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Pongamornkul 2321
12. 39303 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri 4390
13. 40419 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi 2790
14. 42619 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri & S. Intamusik 6102
15. 42927 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi & M. Tanaros 3502
16. 51203 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Pongamornkul 2809
17. 55743 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri & N. Tathana 8543
18. 58769 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Zhou-Shishun 3309
19. 61548 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Ling Shein Man 087057
20. 61809 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086924
21. 61857 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Ling Shein Man 087303
22. 72948 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri 10729
23. 81039 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi 7220
24. 81102 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi 7283
25. 81116 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi 7297
26. 81782 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri 11816
27. 81858 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh M. Norsaengsri 11892
28. 89169 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh N. Muangyen 760
29. 90096 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-19
30. 92294 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh Stepan Gale & Khin Myo Htwe 035022
31. 98194 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-074
32. 109992 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh TLBG 590
33. 110420 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5538
34. 113165 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6768
35. 121106 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh N. Muangyen 3088
36. 121175 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh N. Muangyen 3157
37. 122554 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1514
38. 122598 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1558
39. 124995 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 617
40. 125126 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 748

ปิด

QR code