ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115737
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ventilago denticulata Willd.
Family name

ชื่อวงศ์

Rhamnaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180321 33
Collected date

วันที่เก็บ

20 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 360 Ventilago denticulata Willd. W. Nanakorn et al. 360
2. 6880 Ventilago denticulata Willd. W. Nanakorn et al. 6880
3. 19774 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri 136
4. 25879 Ventilago denticulata Willd. W. Nanakorn et al. 25879
5. 30386 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 1894
6. 32397 Ventilago denticulata Willd. J.F. Maxwell 06 975
7. 39011 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 2356
8. 51233 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 2655
9. 52238 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri, N. Romkham 1480
10. 52870 Ventilago denticulata Willd. Yin-Jiangtao 1537
11. 53246 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7715
12. 65649 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 10139
13. 65777 Ventilago denticulata Willd. M. Norsaengsri 10270
14. 65919 Ventilago denticulata Willd. K. Srithi 229
15. 66177 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 3211
16. 69406 Ventilago denticulata Willd. Zhou-Shishun 6846
17. 71402 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 3842
18. 72119 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 3999
19. 74902 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 6548
20. 79964 Ventilago denticulata Willd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97918
21. 79965 Ventilago denticulata Willd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97217
22. 81209 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7391
23. 81304 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7486
24. 83135 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul 4670
25. 85115 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3351
26. 88030 Ventilago denticulata Willd. C. Maknoi 7716
27. 94806 Ventilago denticulata Willd. Chusie, K. Srithi PK 94
28. 96259 Ventilago denticulata Willd. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4444
29. 96864 Ventilago denticulata Willd. C. Glamwaewwong 60 380
30. 115688 Ventilago denticulata Willd. K. Wangwasit 180124 44
31. 115765 Ventilago denticulata Willd. K. Wangwasit 180322 15
32. 131987 Ventilago denticulata Willd. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 176

ปิด

QR code