ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 115743
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Firmiana colorata (Roxb.) R.Br.
Family name

ชื่อวงศ์

Malvaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180321 40
Collected date

วันที่เก็บ

20 Mar 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 463 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. Nanakorn et al. 463
2. 8864 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. Nanakorn et al. 8864
3. 10839 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. S. Watthana 92
4. 22505 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. P. Srisanga 2344
5. 22804 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Glamwaewwong 165
6. 27115 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. S. Watthana, M. wongnak 1848
7. 27178 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. P. Suksathan 3825
8. 28968 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. Nanakorn et al. 28968
9. 29490 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Glamwaewwong 1345
10. 34855 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. J.F. Maxwell 08 80
11. 37222 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Maknoi 2103
12. 44632 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. S. Gardner ST 1567
13. 51708 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, N. Romkham 1385
14. 52279 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, N. Romkham 1521
15. 53242 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7711
16. 58015 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9117
17. 61847 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Ling Shein Mang 87317
18. 66460 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3279
19. 71713 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91160
20. 73701 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. Pongamornkul 4111
21. 74906 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Maknoi 6552
22. 76670 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Maknoi 4622
23. 76715 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Maknoi 4637
24. 77945 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. C. Maknoi 5141
25. 80972 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97813
26. 82032 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. M. Norsaengsri 12065
27. 94668 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4037
28. 95866 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. N. Muangyen 1822
29. 95868 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. N. Muangyen 1824
30. 110409 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5527
31. 114336 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4679
32. 114340 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4683
33. 121108 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. N. Muangyen 3090
34. 125409 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. Pongamornkul 7152
35. 126232 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Khin Myo Htwe 31340
36. 129252 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Akharasit Bunsongthae 85
37. 131263 Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4616

ปิด

QR code