ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116139
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6791
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
5. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25612 Syzygium sp. C. Maknoi 652
12. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006.53
13. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
14. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
15. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-30
16. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
17. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-2
18. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-85
19. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1286
20. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
21. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
22. 34385 Syzygium sp. Warintorn K. 08-214
23. 34439 Syzygium sp. Warintorn K. 08-269
24. 34516 Syzygium sp. Warintorn K. 08-347
25. 35964 Syzygium sp. Jatupol K. 08-305
26. 35967 Syzygium sp. Jatupol K. 08-308
27. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
28. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
29. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 244
30. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 8
31. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
32. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
33. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
34. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051236
35. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
36. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
37. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Man 087249
38. 61841 Syzygium sp. Ling Shein Man 087323
39. 64320 Syzygium sp. Li-Jianwu 625
40. 65910 Syzygium sp. P. Phaosrichai 182
41. 66758 Syzygium sp. C. Maknoi 4252
42. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
43. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
44. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
45. 73193 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11364
46. 72902 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11019
47. 73929 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11459
48. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10830
49. 77817 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-32
50. 77813 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-28
51. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11172
52. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
53. 79017 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
54. 79072 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-267
55. 79087 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-282
56. 79136 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-331
57. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-439
58. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 55
59. 81423 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12218
60. 82113 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12145
61. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
62. 82854 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2720
63. 82870 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2736
64. 83003 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12387
65. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
66. 83190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4725
67. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
68. 83924 Syzygium sp. S. Sawangsawat 638
69. 84049 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4835
70. 84111 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4897
71. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
72. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
73. 85675 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5016
74. 86315 Syzygium sp. M. Wongnak 407
75. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
76. 87559 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-399
77. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
78. 88278 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5284
79. 88590 Syzygium sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 441
80. 88861 Syzygium sp. C. Maknoi 8462
81. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-361
82. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-362
83. 90711 Syzygium sp. N. Muangyen 973
84. 91257 Syzygium sp. S. Sawangsawat 444
85. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
86. 92492 Syzygium sp. L. Kamkom 019
87. 92547 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5350
88. 92551 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5354
89. 93006 Syzygium sp. D. Argyriou 253
90. 93280 Syzygium sp. N. Turreira Garcia 557
91. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
92. 95599 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5960
93. 95735 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6019
94. 95794 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6078
95. 95875 Syzygium sp. N. Muangyen 1831
96. 95907 Syzygium sp. N. Muangyen 1863
97. 96758 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 274/60
98. 97162 Syzygium sp. P. Phaosrichai 546
99. 101123 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6144
100. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
101. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 220/50
102. 104703 Syzygium sp. C. Maknoi 5578
103. 105216 Syzygium sp. C. Maknoi 6452
104. 105455 Syzygium sp. C. Maknoi 6798
105. 105520 Syzygium sp. C. Maknoi 6863
106. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN049
107. 106981 Syzygium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 692
108. 108369 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6577
109. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
110. 110853 Syzygium sp. N. Muangyen 2067
111. 110942 Syzygium sp. K. Kertsawang 4512
112. 113406 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-107
113. 112821 Syzygium sp. N. Muangyen 2308
114. 114517 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4855
115. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
116. 116381 Syzygium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
117. 117700 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
118. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-017
119. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-174
120. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-182
121. 118479 Syzygium sp. K. Inthamma 378
122. 118482 Syzygium sp. K. Inthamma 381
123. 118287 Syzygium sp. K. Inthamma 175
124. 118462 Syzygium sp. K. Inthamma 361
125. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
126. 119027 Syzygium sp. K. Inthamma 615
127. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
128. 121006 Syzygium sp. N. Muangyen 2988
129. 121016 Syzygium sp. N. Muangyen 2998
130. 121088 Syzygium sp. N. Muangyen 3070
131. 121460 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1080
132. 121995 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1330
133. 122061 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1395
134. 122100 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1433
135. 122146 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1479
136. 123307 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-301
137. 123833 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-370
138. 125418 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7161

ปิด

QR code