ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116106
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alocasia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Araceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Wangwasit 180914 18
Collected date

วันที่เก็บ

13 Sep 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herbaceous 40-70 cm high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1065 Alocasia sp. W. Nanakorn et al. 1065
2. 14578 Alocasia sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 790
3. 20945 Alocasia sp. P. Srisanga 1957
4. 28308 Alocasia sp. NULL
5. 28384 Alocasia sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 260804 26
6. 28483 Alocasia sp. NULL
7. 36006 Alocasia sp. Jatupol K. 08 347
8. 67345 Alocasia sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8168
9. 68207 Alocasia sp. C. Maknoi 4312
10. 68272 Alocasia sp. C. Maknoi 4376
11. 73813 Alocasia sp. P. Phaosrichai 54
12. 75705 Alocasia sp. W. Pongamornkul 4290
13. 77668 Alocasia sp. M. Norsaengsri 11587
14. 81741 Alocasia sp. M. Norsaengsri 11776
15. 85236 Alocasia sp. C. Maknoi 7884
16. 85350 Alocasia sp. C. Maknoi 7998
17. 85518 Alocasia sp. C. Maknoi 8217
18. 86253 Alocasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 257
19. 88131 Alocasia sp. W. La-ongsri, S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen, Kasia 3606
20. 89265 Alocasia sp. C. Maknoi 8113
21. 89696 Alocasia sp. W. Pongamornkul 5682
22. 94738 Alocasia sp. Pornthip Kanta 36
23. 95877 Alocasia sp. N. Muangyen 1833
24. 96228 Alocasia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4413
25. 100756 Alocasia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 359
26. 104229 Alocasia sp. S. Kamonnate 707
27. 113921 Alocasia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 171
28. 119113 Alocasia sp. N. Boonruang 223
29. 121306 Alocasia sp. N. Boonruang 367
30. 121391 Alocasia sp. N. Boonruang 452
31. 128653 Alocasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2093
32. 128638 Alocasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2078
33. 132068 Alocasia sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2877
34. 132868 Alocasia sp. Supalak Pumikong 2019 22
35. 136288 Alocasia sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 207
36. 139842 Alocasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4083

ปิด

QR code