ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116757
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Kam Phi
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Tree. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

151    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
45. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
46. 85401 Dalbergia sp. C. Maknoi 8049
47. 85402 Dalbergia sp. C. Maknoi 8050
48. 85442 Dalbergia sp. C. Maknoi 8090
49. 85639 Dalbergia sp. C. Maknoi 8338
50. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
51. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
52. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
53. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
54. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
55. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
56. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
57. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
58. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
59. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
60. 88416 Dalbergia sp. N. Muangyen 268
61. 88449 Dalbergia sp. N. Muangyen 301
62. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
63. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
64. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
65. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
66. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
67. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
68. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
69. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
70. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
71. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
72. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
73. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
74. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
75. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
76. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
77. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
78. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
79. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
80. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
81. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
82. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
83. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
84. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
85. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
86. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
87. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
88. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
89. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
90. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
91. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
92. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
93. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
94. 107027 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 739
95. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
96. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
97. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
98. 110060 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 933
99. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
100. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
101. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
102. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
103. 110081 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 954
104. 111357 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-305
105. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
106. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
107. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
108. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
109. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
110. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
111. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
112. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
113. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
114. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
115. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
116. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
117. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
118. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
119. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
120. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
121. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
122. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
123. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
124. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
125. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
126. 114291 Dalbergia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4493
127. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 763
128. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
129. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
130. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
131. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
132. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
133. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373
134. 118911 Dalbergia sp. K. Inthamma 490
135. 119035 Dalbergia sp. K. Inthamma 623
136. 119037 Dalbergia sp. K. Inthamma 625
137. 120635 Dalbergia sp. N. Muangyen 2618
138. 120885 Dalbergia sp. N. Muangyen 2867
139. 121014 Dalbergia sp. N. Muangyen 2996
140. 121917 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1252
141. 122282 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9307
142. 122307 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9332
143. 122324 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9349
144. 122368 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9207
145. 122392 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9232
146. 122438 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9287
147. 122495 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9558
148. 122512 Dalbergia sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9505
149. 123670 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-207
150. 124749 Dalbergia sp. N. Muangyen 3326
151. 124994 Dalbergia sp. N. Muangyen 3570

ปิด

QR code