ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 116744
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepidagathis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-367
Collected date

วันที่เก็บ

25 Feb 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Xaignabouri, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

908
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29679 Lepidagathis sp. C. Maknoi 958
2. 46267 Lepidagathis sp. M. Norsaengsri 3282
3. 84684 Lepidagathis sp. K. Kertsawang 3465
4. 85950 Lepidagathis sp. K. Wangwasit 050317-2
5. 98167 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-047
6. 98226 Lepidagathis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-106
7. 106002 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 6478
8. 106788 Lepidagathis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 508
9. 106771 Lepidagathis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 491
10. 108345 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 6553
11. 112321 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1098
12. 114288 Lepidagathis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4490
13. 116216 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6868
14. 116243 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6895
15. 116529 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-153
16. 116575 Lepidagathis sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-199
17. 116969 Lepidagathis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-162
18. 118235 Lepidagathis sp. K. Inthamma 123
19. 121945 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1280
20. 122653 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-123
21. 122703 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-173
22. 122958 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-429
23. 122960 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-431
24. 122981 Lepidagathis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-452
25. 130265 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2441
26. 130278 Lepidagathis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2454
27. 130753 Lepidagathis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2799
28. 132364 Lepidagathis sp. W. Pongamornkul 7206
29. 133170 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 958
30. 133242 Lepidagathis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1030
31. 134476 Lepidagathis sp. W. Rujichaipimon, P. Suksatan, W. Tanming, S. Rodpradit 91
32. 137803 Lepidagathis sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1387

ปิด

QR code