ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-012
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in pine forest; roadsides. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

148    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 76 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 076
2. 693 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 693
3. 3432 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3432
4. 3489 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3489
5. 6516 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 6516
6. 7476 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 7476
7. 9238 Pavetta sp. W. Nanakorn 9238
8. 9514 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 9514
9. 11832 Pavetta sp. S. Sasrirat 37
10. 12545 Pavetta sp. P. Srisanga 306
11. 12577 Pavetta sp. P. Srisanga 338
12. 13994 Pavetta sp. P. Srisanga & S. Watthana 660
13. 14332 Pavetta sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 418
14. 16244 Pavetta sp. C. Puff 990909.1.1
15. 16245 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 16245
16. 17698 Pavetta sp. P. Srisanga 1477
17. 18968 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 18968
18. 19143 Pavetta sp. W. Saemyarm 086
19. 19253 Pavetta sp. S. Watthana and M. Wongnak 964
20. 22244 Pavetta sp. P. Srisanga 2304
21. 20895 Pavetta sp. P. Suksathan 3013
22. 21158 Pavetta sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2032
23. 21679 Pavetta sp. S. Watthana 1471
24. 23433 Pavetta sp. W. Pongamornkul 958
25. 25019 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 969
26. 27627 Pavetta sp. C. Maknoi 815
27. 28078 Pavetta sp. S. Watthana 1915
28. 29072 Pavetta sp. S. Suddee et al. 2652
29. 30358 Pavetta sp. C. Maknoi 1497
30. 31489 Pavetta sp. C. Maknoi 1611
31. 31843 Pavetta sp. C. Maknoi 1566
32. 35309 Pavetta sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8112
33. 35792 Pavetta sp. C. Maknoi 1724
34. 36353 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2300
35. 37855 Pavetta sp. M. Norsaengsri 3821
36. 37936 Pavetta sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2765
37. 38274 Pavetta sp. P. Wessumritt 241
38. 38349 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2121
39. 38409 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2181
40. 38809 Pavetta sp. C. Maknoi 2479
41. 39075 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2420
42. 40427 Pavetta sp. C. Maknoi 2798
43. 40725 Pavetta sp. S. Watthana & P. Srisanga 3126
44. 45179 Pavetta sp. M. Tanaros 582
45. 45101 Pavetta sp. M. Tanaros 503
46. 45282 Pavetta sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6305
47. 45306 Pavetta sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3526
48. 46029 Pavetta sp. C. Maknoi 3724
49. 48335 Pavetta sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49502
50. 48704 Pavetta sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7984
51. 50878 Pavetta sp. S. Watthana 3610
52. 51317 Pavetta sp. M. Norsaengsri 2765
53. 53617 Pavetta sp. Yin-Jiantao 1618
54. 55846 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 117
55. 55847 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 1782
56. 55848 Pavetta sp. Anonymous s.n.
57. 57256 Pavetta sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0154
58. 58681 Pavetta sp. Zhou-Shishun 3856
59. 59449 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0055/2553
60. 59839 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0230/2554
61. 59850 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0241/2554
62. 59982 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2141
63. 60596 Pavetta sp. Ling Shein Man 088057
64. 61901 Pavetta sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087405
65. 61974 Pavetta sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087488
66. 62316 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0603/2555
67. 62345 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0632/2555
68. 62463 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0403/2555
69. 63602 Pavetta sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6678
70. 64702 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9966
71. 65012 Pavetta sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6241
72. 65793 Pavetta sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10286
73. 67042 Pavetta sp. W. Pongamornkul 3624
74. 67654 Pavetta sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 921
75. 68748 Pavetta sp. M. Norsaengsri 10659
76. 71099 Pavetta sp. S. Watthana 3812
77. 71527 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1064
78. 72898 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11015
79. 73243 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11415
80. 73388 Pavetta sp. C. Lakoet 0546
81. 74969 Pavetta sp. C. Maknoi 6615
82. 75168 Pavetta sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2314
83. 75308 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094989
84. 75367 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095446
85. 75426 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095071
86. 75501 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095204
87. 75612 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094640
88. 79263 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-458
89. 78825 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-103
90. 79097 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-292
91. 79153 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-348
92. 80411 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-226
93. 82652 Pavetta sp. C. Maknoi 7553
94. 82766 Pavetta sp. C. Maknoi 7667
95. 83030 Pavetta sp. M. Norsaengsri 12414
96. 84877 Pavetta sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3956
97. 85321 Pavetta sp. C. Maknoi 7969
98. 85387 Pavetta sp. C. Maknoi 8035
99. 85550 Pavetta sp. C. Maknoi 8249
100. 86445 Pavetta sp. M. Wongnak 470
101. 86975 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 268/58
102. 87497 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-339
103. 87367 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-209
104. 89493 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5593
105. 88626 Pavetta sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 477
106. 89993 Pavetta sp. T. Pingyot 007
107. 90846 Pavetta sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3455
108. 92542 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5345
109. 98768 Pavetta sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-245
110. 101069 Pavetta sp. W. Pongamornkul 6090
111. 102546 Pavetta sp. V. Nguanchoo 802
112. 104417 Pavetta sp. T. Khambai 440
113. 104433 Pavetta sp. T. Khambai 456
114. 104435 Pavetta sp. T. Khambai 458
115. 104461 Pavetta sp. T. Khambai 484
116. 104463 Pavetta sp. T. Khambai 486
117. 104661 Pavetta sp. C. Maknoi 5894
118. 104810 Pavetta sp. C. Maknoi 5686
119. 110730 Pavetta sp. N. Muangyen 1938
120. 110743 Pavetta sp. N. Muangyen 1951
121. 110848 Pavetta sp. N. Muangyen 2062
122. 111182 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-130
123. 112748 Pavetta sp. N. Muangyen 2235
124. 112781 Pavetta sp. N. Muangyen 2268
125. 112835 Pavetta sp. N. Muangyen 2322
126. 114570 Pavetta sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4919
127. 114970 Pavetta sp. T. Choopan et al. 2018-246
128. 115496 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1388
129. 118039 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-409
130. 118404 Pavetta sp. K. Inthamma 303
131. 118449 Pavetta sp. K. Inthamma 348
132. 118897 Pavetta sp. K. Inthamma 475
133. 121808 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1868
134. 125335 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7078
135. 125411 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7154
136. 127149 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1880
137. 128071 Pavetta sp. K. Inthamma 924
138. 128197 Pavetta sp. K. Inthamma 1067
139. 129469 Pavetta sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4327
140. 133141 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3105
141. 133498 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 282
142. 133546 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 331
143. 137201 Pavetta sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103527
144. 137202 Pavetta sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103735.1
145. 137618 Pavetta sp. K. Inthamma 1202
146. 137629 Pavetta sp. K. Inthamma 1213
147. 137813 Pavetta sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1397
148. 138962 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3841

ปิด

QR code