ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 117772
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142
Collected date

วันที่เก็บ

30 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

575
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 4052 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 4052
4. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 35
5. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
6. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
7. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 86
8. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Suksathan 2034
9. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 230
10. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 958
11. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1158
12. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1)
13. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1637
14. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296
15. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06-642
16. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi 2613
17. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 5418
18. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617
19. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260
20. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie KY13
21. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 7119
22. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7274
23. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7814
24. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300
25. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Srithi 210
26. 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3232
27. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3563
28. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 0036
29. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
30. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 03918
31. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 04041
32. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Lakoet 0615
33. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069
34. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 350
35. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 256
36. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 266
37. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338
38. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4622
39. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4639
40. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4988
41. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul et al. 5121
42. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 299/58
43. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122
44. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 356/58
45. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5250
46. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066
47. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184
48. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214
49. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273
50. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031
51. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104
52. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309
53. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 868
54. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 6459
55. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342
56. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343
57. 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279
58. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007
59. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370
60. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Boonruang 0056

ปิด

QR code