ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120411
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptogium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Collemataceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 104
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1209
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97706 Leptogium sp. S. Watthana 09-01 23
2. 97708 Leptogium sp. S. Watthana 05-01 3
3. 97709 Leptogium sp. S. Watthana 05-01 5
4. 106532 Leptogium sp. Orrapin OP 72
5. 106537 Leptogium sp. Orrapin OP 77
6. 106571 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7166
7. 106572 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7167
8. 106583 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 7181
9. 107133 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4851
10. 107134 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4852
11. 107135 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4894
12. 107136 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4917
13. 107138 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4946
14. 107139 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4947
15. 107140 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4979
16. 107141 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4988
17. 107142 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5046
18. 107143 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5055
19. 107144 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5265
20. 107145 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5688
21. 107146 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5714
22. 107147 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5721
23. 107148 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5731
24. 107149 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5748
25. 107150 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5753
26. 107151 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 5754
27. 107152 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6170
28. 107154 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6188
29. 107155 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6189
30. 107156 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6296
31. 107161 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 82
32. 106653 Leptogium sp. Saranyoo Sudee 7239
33. 107116 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 62
34. 107117 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 554
35. 107118 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1359
36. 107119 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1434
37. 107120 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 1509
38. 107121 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2501
39. 107122 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2877
40. 107123 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2883
41. 107124 Leptogium sp. NULL
42. 107125 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2908
43. 107126 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2909
44. 107127 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2910
45. 107128 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2911
46. 107129 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 2912
47. 107130 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4365
48. 107131 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4398
49. 107132 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 4399
50. 107601 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6197
51. 107602 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6198
52. 107603 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6191
53. 107604 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6206
54. 107605 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6205
55. 107606 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6210
56. 107607 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6214
57. 107608 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6219
58. 107609 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6217
59. 119710 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6688
60. 119755 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6758
61. 119758 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6761
62. 119811 Leptogium sp. Boonrat 6835
63. 119843 Leptogium sp. Juthamanee 6865
64. 119938 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6932
65. 120319 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 6
66. 120338 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 25
67. 120344 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 31
68. 120351 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 38
69. 120360 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 48
70. 120390 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 81
71. 120404 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 97
72. 120424 Leptogium sp. Sureeporn Jariangprasert 118

ปิด

QR code