ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120736
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2718
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5194 Ipomoea sp. W. Nanakorn et al. 5194
2. 16664 Ipomoea sp. S. Sasrirat 113
3. 53756 Ipomoea sp. C. Maknoi 3037
4. 55432 Ipomoea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8420
5. 62889 Ipomoea sp. C. Lakoet 225
6. 64128 Ipomoea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2530
7. 68277 Ipomoea sp. C. Maknoi 4381
8. 79766 Ipomoea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97755
9. 80333 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 148
10. 80338 Ipomoea sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 153
11. 93739 Ipomoea sp. K. Kertsawang 3658
12. 98171 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 51
13. 98579 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 56
14. 100834 Ipomoea sp. P. Phaosrichai 561
15. 105255 Ipomoea sp. C. Maknoi 6491
16. 104720 Ipomoea sp. C. Maknoi 5595
17. 107045 Ipomoea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 757
18. 107569 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 356
19. 111239 Ipomoea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 187
20. 111706 Ipomoea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 226
21. 114148 Ipomoea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 398
22. 115064 Ipomoea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 599
23. 115393 Ipomoea sp. C. Maknoi 5238
24. 115401 Ipomoea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1151
25. 116930 Ipomoea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 122
26. 120737 Ipomoea sp. N. Muangyen 2719
27. 121037 Ipomoea sp. N. Muangyen 3019
28. 124850 Ipomoea sp. N. Muangyen 3427
29. 124865 Ipomoea sp. N. Muangyen 3442
30. 129619 Ipomoea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4477
31. 136757 Ipomoea sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Prachaya Srisanga, Thant Shin 103224
32. 137721 Ipomoea sp. K. Inthamma 1305
33. 140378 Ipomoea sp. Yumiko baba, Win Win Nwe 101791
34. 141199 Ipomoea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3212
35. 141886 Ipomoea sp. W. La-ongsri 893
36. 141887 Ipomoea sp. W. La-ongsri 894
37. 141937 Ipomoea sp. W. La-ongsri 944
38. 141939 Ipomoea sp. W. La-ongsri 946
39. 143024 Ipomoea sp. C. Maknoi et al. 5977
40. 143029 Ipomoea sp. C. Maknoi et al. 5982
41. 143053 Ipomoea sp. C. Maknoi et al. 6006

ปิด

QR code