ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 120748
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thunbergia laurifolia Lindl.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2730
Collected date

วันที่เก็บ

29 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flower purple-white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 318 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Nanakorn et al. 318
2. 3773 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Nanakorn et al. 3773
3. 4149 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Nanakorn et al. 4149
4. 10588 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Nanakorn et al. 10588
5. 11676 Thunbergia laurifolia Lindl. Serm 11676
6. 16150 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Drechsler, C. Schloz 10
7. 23878 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Nanakorn et al. 23878
8. 24908 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Kertsawang 442
9. 30003 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Porkar 134
10. 33071 Thunbergia laurifolia Lindl. Warintorn K. 07 55
11. 33140 Thunbergia laurifolia Lindl. Warintorn K. 07 124
12. 33158 Thunbergia laurifolia Lindl. Warintorn K. 08 142
13. 34807 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 3189
14. 35956 Thunbergia laurifolia Lindl. Jatupol K. 08 297
15. 38716 Thunbergia laurifolia Lindl. S. Watthana 2942
16. 38991 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 2336
17. 39036 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 2381
18. 39039 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 2384
19. 39712 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 4819
20. 44949 Thunbergia laurifolia Lindl. Piyawan Winichainan HN 1253
21. 45517 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Romkham 167
22. 45823 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi 3639
23. 58031 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9133
24. 59427 Thunbergia laurifolia Lindl. Romklao Botanical Garden 2553 33
25. 61652 Thunbergia laurifolia Lindl. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86908
26. 62857 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 10069
27. 65662 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 10152
28. 65687 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 10177
29. 65870 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Srithi 58
30. 65880 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Srithi 58
31. 65954 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Srithi 58
32. 66157 Thunbergia laurifolia Lindl. CU PI.Res.U. 161
33. 66714 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi 4208
34. 66887 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 3469
35. 66891 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 3473
36. 67467 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri et al. 27
37. 69063 Thunbergia laurifolia Lindl. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 685
38. 69724 Thunbergia laurifolia Lindl. V. Nguanchoo 357
39. 69725 Thunbergia laurifolia Lindl. V. Nguanchoo 570
40. 71985 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 77
41. 72041 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 3921
42. 72097 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 3977
43. 72999 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 10780
44. 73445 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Lakoet 603
45. 74064 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Khwan 215
46. 74889 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi 6535
47. 77596 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 11525
48. 79947 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Phaosrichai 174
49. 80138 Thunbergia laurifolia Lindl. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97215
50. 80309 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Win Win Nwe M1 125
51. 81055 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi 7236
52. 81736 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Norsaengsri 11771
53. 83390 Thunbergia laurifolia Lindl. Ubonwan Upho UBON 506
54. 86415 Thunbergia laurifolia Lindl. M. Wongnak 393
55. 86588 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Tanming 812
56. 88733 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 583
57. 89185 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 775
58. 93529 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5712
59. 95041 Thunbergia laurifolia Lindl. Chusie, Trithip Sukho MHR 2
60. 95920 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 1876
61. 95474 Thunbergia laurifolia Lindl. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya, S. Satatha 73
62. 95526 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 1723
63. 95535 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 1732
64. 95567 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 5929
65. 95880 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 1836
66. 96071 Thunbergia laurifolia Lindl. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4255
67. 98419 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 299
68. 102368 Thunbergia laurifolia Lindl. V. Nguanchoo 603
69. 102605 Thunbergia laurifolia Lindl. V. Nguanchoo 867
70. 104862 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Sumridpiem, T. Chaiwut 1
71. 106397 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 852
72. 108690 Thunbergia laurifolia Lindl. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5294
73. 108703 Thunbergia laurifolia Lindl. Somporn Putiyanan 10084
74. 109736 Thunbergia laurifolia Lindl. Kanokpan Nhoodang 13
75. 112862 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Kertsawang 3700
76. 116442 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 66
77. 116568 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 192
78. 117746 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 116
79. 121105 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3087
80. 120638 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 2621
81. 120858 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 2840
82. 121180 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3162
83. 122597 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1557
84. 123605 Thunbergia laurifolia Lindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 141
85. 124818 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3395
86. 124809 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3386
87. 125507 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3588
88. 125579 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3659
89. 125727 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Punchay 614
90. 126032 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 21889
91. 128056 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Inthamma 892
92. 128362 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2163
93. 128707 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2147
94. 128787 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2227
95. 129223 Thunbergia laurifolia Lindl. Akharasit Bunsongthae 39
96. 130312 Thunbergia laurifolia Lindl. N. Muangyen 3808
97. 130756 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2802
98. 135341 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 125
99. 137391 Thunbergia laurifolia Lindl. Kewalee Seeharach 1
100. 138360 Thunbergia laurifolia Lindl. K. Inthamma 1636
101. 139028 Thunbergia laurifolia Lindl. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 337
102. 139857 Thunbergia laurifolia Lindl. S. Chantabun s.n. 1
103. 140251 Thunbergia laurifolia Lindl. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101630
104. 141061 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 8226
105. 142413 Thunbergia laurifolia Lindl. W. Pongamornkul 8714

ปิด

QR code