ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121027
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples
Family name

ชื่อวงศ์

Convolvulaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3009
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jan 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

910
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6048 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Nanakorn et al. 6048
2. 6092 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Nanakorn et al. 6092
3. 8565 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Nanakorn et al. 8565
4. 8761 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Nanakorn et al. 8761
5. 29271 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples S. Watthana 2270
6. 30829 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples J.F. Maxwell 07 30
7. 48109 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples M. Norsaengsri 4785
8. 54389 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples T. Yingkhachorn 70
9. 57961 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9063
10. 60005 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2165
11. 61064 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86700
12. 61614 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Ling Shein Mang 87196
13. 61656 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86905
14. 61691 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Ling Shein Mang 87035
15. 64391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Pongamornkul 2940
16. 64477 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Pongamornkul 3026
17. 65686 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples M. Norsaengsri 10176
18. 67461 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples M. Norsaengsri et al. 31
19. 70812 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 15
20. 73002 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples M. Norsaengsri 10783
21. 79735 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97170
22. 79765 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97871
23. 89445 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Pongamornkul 5545
24. 90081 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 4
25. 90348 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 271
26. 90233 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 156
27. 98391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 271
28. 106352 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 807
29. 106381 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 836
30. 106899 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 610
31. 107598 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 386
32. 115222 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 757
33. 115265 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 800
34. 116464 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 88
35. 116620 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 243
36. 116715 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 338
37. 121097 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples N. Muangyen 3079
38. 121104 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples N. Muangyen 3086
39. 121928 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1263
40. 121550 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples C. Maknoi 5351
41. 122549 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1509
42. 124996 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 618
43. 125025 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 647
44. 125214 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1629
45. 135356 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simรตes & Staples W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 140

ปิด

QR code