ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12837
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm.
Family name

ชื่อวงศ์

Lauraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 367
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sachiko Nishida
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Tree 15 m high. Immature fruit green; seed 2 per fruit.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 235 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 235
2. 1880 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 1880
3. 1779 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 1779
4. 1822 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 1822
5. 2911 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 2911
6. 8660 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. Nanakorn et al. 8660
7. 13688 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Suksathan 1459
8. 13981 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Srisanga, S. Watthana 647
9. 21131 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Srisanga, C. Maknoi 2005
10. 22531 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Srisanga 2370
11. 22709 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2441
12. 31259 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2934
13. 36622 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. C. Maknoi 1942
14. 59938 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2096
15. 71048 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. P. Sangthongham 34
16. 82965 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. M. Norsaengsri 12349
17. 107459 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 232

ปิด

QR code