ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 122225
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia procera (Roxb.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno 9415
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6 m tall, 20 cm in diameter.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6883 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 6883
2. 7368 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 7368
3. 8466 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 8466
4. 27475 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Kumphet s.n.
5. 36927 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan 3143
6. 38305 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga 3238
7. 42908 Albizia procera (Roxb.) Benth. C. Maknoi, M. Tanaros 3483
8. 57676 Albizia procera (Roxb.) Benth. C. Maknoi 4093
9. 67348 Albizia procera (Roxb.) Benth. M. Norsaengsri, R. Insea 8171
10. 68736 Albizia procera (Roxb.) Benth. M. Norsaengsri 10647
11. 80628 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3130
12. 84565 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3807
13. 91731 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, Panyachan, P. Tatiya 3708
14. 111950 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9190
15. 112246 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Panyadee 194
16. 113132 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6737
17. 118478 Albizia procera (Roxb.) Benth. K. Inthamma 377
18. 120813 Albizia procera (Roxb.) Benth. N. Muangyen 2795
19. 122311 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9336
20. 122504 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9497
21. 122194 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9446
22. 122285 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9310
23. 122403 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9253
24. 122425 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9273
25. 122433 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9282
26. 122446 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9475
27. 130599 Albizia procera (Roxb.) Benth. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 876
28. 131289 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4642
29. 131906 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 95
30. 134282 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga, C. Maknoi 3716
31. 139464 Albizia procera (Roxb.) Benth. T. Choopan 2020 581
32. 141764 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3750

ปิด

QR code