ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122410
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia lebbeck (L.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9259
Collected date

วันที่เก็บ

23 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10-15 m high, 12 cm diameter.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

180
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 527 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 527
2. 4273 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 4273
3. 8404 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 8404
4. 8684 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 8684
5. 10759 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 10759
6. 20505 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1404
7. 21738 Albizia lebbeck (L.) Benth. S. Watthana 1530
8. 28934 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 28934
9. 28947 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Nanakorn et al. 28947
10. 30533 Albizia lebbeck (L.) Benth. J.F. Maxwell 09-76
11. 39986 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Norsaengsri 5091
12. 40497 Albizia lebbeck (L.) Benth. J.F. Maxwell 09-19
13. 42889 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi & M. Tanaros 3464
14. 45505 Albizia lebbeck (L.) Benth. N. Romkham 155
15. 58086 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9838
16. 66217 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Pongamornkul 3255
17. 67184 Albizia lebbeck (L.) Benth. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 697
18. 67212 Albizia lebbeck (L.) Benth. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 725
19. 73620 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Pongamornkul 04030
20. 82661 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 7562
21. 86402 Albizia lebbeck (L.) Benth. M. Wongnak 854
22. 88719 Albizia lebbeck (L.) Benth. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 570
23. 89787 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 4705
24. 92012 Albizia lebbeck (L.) Benth. K. Kertsawang 3577
25. 92889 Albizia lebbeck (L.) Benth. D. Argyriou 78
26. 94651 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4020
27. 97484 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 5447
28. 98512 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-392
29. 104726 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 5601
30. 105094 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 6284
31. 105254 Albizia lebbeck (L.) Benth. C. Maknoi 6490
32. 112102 Albizia lebbeck (L.) Benth. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9026
33. 122121 Albizia lebbeck (L.) Benth. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1454

ปิด

QR code