ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123037
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus subulata Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Moraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 31
Collected date

วันที่เก็บ

10 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub ca. 1.3 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

718
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8541 Ficus subulata Blume W. Nanakorn et al. 8541
2. 9255 Ficus subulata Blume P. Thongson 57
3. 12576 Ficus subulata Blume P. Srisanga 337
4. 12717 Ficus subulata Blume T.G. Laman 66
5. 13860 Ficus subulata Blume P. Srisanga 563
6. 17021 Ficus subulata Blume P. Srisanga 1338
7. 18029 Ficus subulata Blume P. Srisanga 1582
8. 18150 Ficus subulata Blume P. Srisanga 1703
9. 18626 Ficus subulata Blume P. Srisanga 1786
10. 19832 Ficus subulata Blume S. Watthana et al. 1131
11. 43566 Ficus subulata Blume S. Gardner ST 222
12. 43567 Ficus subulata Blume S. Gardner ST 2749
13. 45640 Ficus subulata Blume D. Khrueasan MS 314
14. 48938 Ficus subulata Blume Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 34012
15. 51400 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7470
16. 54229 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8249
17. 56351 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 8988
18. 56363 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 9000
19. 56619 Ficus subulata Blume Puangpen et al. N 379
20. 56620 Ficus subulata Blume Puangpen et al. N 531
21. 59170 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 9707
22. 65203 Ficus subulata Blume K. Srithi 439
23. 73808 Ficus subulata Blume P. Phaosrichai 49
24. 79035 Ficus subulata Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 231
25. 79037 Ficus subulata Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 233
26. 80836 Ficus subulata Blume K. Phoutthavong et al. 620
27. 81168 Ficus subulata Blume C. Maknoi 7349
28. 81982 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri 12015
29. 82077 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri 12109
30. 83011 Ficus subulata Blume M. Norsaengsri 12395
31. 90577 Ficus subulata Blume N. Muangyen 840
32. 90602 Ficus subulata Blume N. Muangyen 865
33. 90622 Ficus subulata Blume N. Muangyen 885
34. 95192 Ficus subulata Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 231
35. 95517 Ficus subulata Blume N. Muangyen 1714
36. 123866 Ficus subulata Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 403
37. 128614 Ficus subulata Blume W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2054
38. 132740 Ficus subulata Blume Anchalee Nuammee 618
39. 133356 Ficus subulata Blume S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1145
40. 141320 Ficus subulata Blume W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4135

ปิด

QR code