ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123473
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xyris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

XYRIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-011
Collected date

วันที่เก็บ

20 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower yellow. Scape terete.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29427 Xyris sp. P. Suksathan s.n.
2. 31041 Xyris sp. K. Kertsawang 747
3. 34543 Xyris sp. P. Suksathan 4348
4. 34552 Xyris sp. P. Suksathan 4359
5. 37052 Xyris sp. P. Suksathan 4621
6. 53777 Xyris sp. C. Maknoi 3058
7. 101974 Xyris sp. K. Kertsawang 4238
8. 101976 Xyris sp. K. Kertsawang 4240
9. 102006 Xyris sp. K. Kertsawang 4270
10. 102036 Xyris sp. K. Kertsawang 4300
11. 102097 Xyris sp. K. Kertsawang 4361
12. 102107 Xyris sp. K. Kertsawang 4371
13. 102124 Xyris sp. K. Kertsawang 4388
14. 102127 Xyris sp. K. Kertsawang 4391
15. 105942 Xyris sp. W. Pongamornkul 6418
16. 108517 Xyris sp. T. Choopan et al. 2017-196
17. 113045 Xyris sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6650
18. 120932 Xyris sp. N. Muangyen 2914
19. 123482 Xyris sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-020
20. 128321 Xyris sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2122
21. 133487 Xyris sp. Natdanai Pan-in V 271
22. 133488 Xyris sp. Natdanai Pan-in V 272
23. 133551 Xyris sp. Natdanai Pan-in V 336
24. 135793 Xyris sp. W. Pongamornkul 7761
25. 139298 Xyris sp. Natdanai Pan-in 655

ปิด

QR code